Katedra konštruovania strojov (TF) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Miroslava Jánošíková
administratíva
MF-B_4_Fa504
+421 37 641 4306
miroslava.janosikova [at] uniag.sk
docentMF-B_4_Fa517
+421 37 641 4107
milan.kadnar [at] uniag.sk
Eva Kondeová
upratovačka
MF-A_4_Fu505
+421 37 641 5672
eva.kondeova [at] uniag.sk
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.docentMF-B_4_Fa518+421 37 641 4106
Ing. Vlastimil Malý, PhD.odborný asistentMF-B_4_Fa512
+421 37 641 4109
Ing. Dušan Páleš, CSc.
odborný asistent
MF-B_4_Fa513
+421 37 641 5669
dusan.pales [at] uniag.sk
docent
MF-B_4_Fa514
+421 37 641 5670
profesor
MF-B_4_Fa505
+421 37 641 4100juraj.rusnak [at] uniag.sk
Ing. František Tóth, PhD.odborný asistentMF-B_4_Fa515
+421 37 641 4108
frantisek.toth [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Externý spolupracovník
qdlabal [at] is.uniag.sk
Ing. Ján TóthExterný spolupracovník
qtoth [at] is.uniag.sk