Katedra kvality a strojárskych technológií (TF) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa420
+421 37 641 5690juraj.balazi [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
VS_0_10, MF-B_3_Sa418
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
rastislav.bernat [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa410
+421 37 641 4762
marian.bujna [at] uniag.sk
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa416
+421 37 641 5686
Ing. Róbert Drlička, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa412+421 37 641 5685
docent CSc./PhD.MF-B_3_Sa411+421 37 641 4402
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa419+421 37 641 5689, +421 37 641 5698martin.kotus [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa417+421 37 641 5687
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_24
+421 37 641 4308
rektorát - adm.ost.pracoviská
MF-B_3_24+421 37 641 4305julia.miseckova [at] uniag.sk
Ing. Pavel Polák, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa413
+421 37 641 4101pavel.polak [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa414+421 37 641 4105
odborný asistent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa418, VS_0_10
+421 37 641 5796, +421 37 641 5688
docent CSc./PhD.
MF-B_3_1P3
+421 37 641 5784
jozef.zarnovsky [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
MF-B_3_Sa415
+421 37 641 4104
Eva Žňavová
upratovačka
Su406
+421 37 641 5684
eva.znavova [at] uniag.sk