Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Ľubica Civáňováodb. zamestnankyňa 3 - okrem ITQ-gar_0_4+421 37 641 4617Lubica.Civanova [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.profesor CSc./PhD.Q-gar_0_5+421 37 641 4620, +421 37 641 5522jan.gadus [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Giertl, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MQ_0_KRBE7+421 37 641 4622, +421 37 641 4617giertl [at] is.uniag.sk
Mgr. Natalia Glowacka, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.Q-gar_0_4+421 376 414 724glowacka [at] ei.sk
prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.profesorka CSc./PhD.Q-gar_0_6+421 37 641 5616zuzana.jurekova [at] uniag.sk
Mgr. Marián Kotrla, PhD.odborný asistent CSc./PhD.MQ_0_KRBE7+421 37 641 5613marian.kotrla [at] gmail.com