Katedra verejnej správy (FEŠRR) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Eva Balážová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AZ_0_3+421 37 641 5655eva.balazova [at] uniag.sk
Ing. Monika Bumbalová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AZ_0_1+421 37 641 5656monika.bumbalova [at] uniag.sk, monikabumbalova [at] hotmail.com
Ing. Michal Cifranič, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AZ_0_4+421 37 641 5657michal.cifranic [at] uniag.sk
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AZ_0_1+421 37 641 5656hanackova [at] centrum.sk, denisa.hanackova [at] uniag.sk
Zdenka Klučárovárektorát - adm.ost.pracoviskáAZ_0_2+421 37 641 5650Zdenka.Klucarova [at] uniag.sk
Ivana Koppanováupratovačkakoppanova [at] is.uniag.sk
Ing. Katarína Melichová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.AZ_0_1+421 37 641 5656xmelichova [at] is.uniag.sk
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.docentka CSc./PhD.AZ_0_17+421 37 641 5730Olga.Rohacikova [at] uniag.sk
Ing. Maroš Valach, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AZ_0_5+421 37 641 5654maros.valach [at] uniag.sk

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefónE-mail
Ing. Peter Bulla, PhD.Externý spolupracovníkpeter.bulla [at] nku.gov.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.Externý spolupracovníkQ-gar_0_2+421 37 641 5651dusan.huska [at] uniag.sk
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.Externá spolupracovníčkaviera.papcunova [at] gmail.com