Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
ZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
administratíva
MF-B_1_Ma210
+421 37 641 4303agnesa.balkova [at] uniag.sk
Ing. Milada Balková, PhD.
odborná asistentka
MQ_1_104
+421 37 641 5778
Ing. Štefan Boďo, PhD.
odborný asistent
MF-B_1_Ma217
+421 37 641 5666, +421 37 641 5665
profesor
MF-B_1_Ma213, MF-B_1_Ma220
+421 37 641 5400, +421 37 641 4307
upratovačka
MQ_1_105
+421 37 641 4838
odborný asistent
MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300
tomas.holota [at] uniag.sk
docentka
MQ_1_102
+421 37 641 5694
docentka
MF-B_1_Ma216+421 37 641 4403
odborný asistent
MF-B_1_Ma215
+421 37 641 5677
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
docentka
MQ_1_106+421 37 641 5777jana.lendelova [at] uniag.sk
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.profesor
MF-B_1_Ma211
+421 37 641 5678
docent
MQ_1_107
+421 37 641 5400, +421 37 641 5691, +421 37 641 5486
stefan.pogran [at] uniag.sk
Ing. Tímea Szabóová, PhD.
odborná asistentka
MQ_1_114+421 37 641 5695
docent
MQ_1_103
+421 37 641 5692
miroslav.zitnak [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
Externý spolupracovník
MF-B_1_Ma214
+421 37 641 4300tomas.holota [at] uniag.sk
Externý spolupracovník