Katedra biotechniky zelene (FZKI) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

JménoZařazeníKancelářTelefonE-mail
Ing. Ladislav Bakay, PhD.odborný asistent CSc./PhD.TD_0_131+421 37 641 5445ladislav.bakay [at] uniag.sk
Ing. Jana Černá, PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_0_132+421 37 641 5437jana.cerna [at] uniag.sk
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.docentka CSc./PhD.TD_1_210+421 37 641 5432dagmar.hillova [at] uniag.sk
Ing. Ján Kollár, PhD.odborný asistent CSc./PhD.TD_0_131+421 37 641 5445jan.kollar [at] uniag.sk
Ing. Helena Lichtnerová, PhD.odb. zamestnankyňa 3 - okrem ITTD_0_124+421 37 641 5443helena.lichtnerova [at] uniag.sk
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.profesorka CSc./PhD.TD_1_211+421 37 641 5431viera.paganova [at] uniag.sk
Ing. Marcel Raček, PhD.odborný asistent CSc./PhD.TD_0_111+421 37 641 5433marcel.racek [at] uniag.sk
Ing. Katarína Rovná, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.TD_0_112+421 37 641 5434katarina.rovna [at] uniag.sk
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.TD_0_110+421 37 641 5436viera.sajbidorova [at] uniag.sk
Daniela Zeleňákovárektorát - adm.ost.pracoviskáTD_1_212+421 37 641 5430daniela.zelenakova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

JménoZařazeníKancelářTelefonE-mail
prof. Ing. Anna Jakábová, CSc.Externí spolupracovniceTD_0_132+421 37 641 5436qjakabova [at] is.uniag.sk