Študentský domov Akademická (SDaJ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prevádzková zamestnankyňa ŠD
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Silvia Gyepesová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
prevádzková zamestnankyňa ŠD
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Andrea Pintérováprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005
darina.ryznerova [at] uniag.sk
Božena Szabová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Ivana Tokarčíková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Jarmila Vozáriková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4005