Študentský domov Pribina (SDaJ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Mgr. Ingrid Andrisová
administratíva -ŠD
+421 37 641 5752
prevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 5714ingrid.kutkova [at] uniag.sk
prevádzkový zamestnanec ŠD
jan.lazarcik [at] uniag.sk
prevádzkový zamestnanec ŠD