Študentský domov Pribina (SDaJ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
administratíva
+421 37 641 5752ingrid.andrisova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa
+421 37 641 5714
prevádzkový zamestnanec
Ing. Marek Podberskýprevádzkový zamestnanec