Študentský domov Antona Bernoláka (SDaJ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
gabriela.acova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
iveta.arpasova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
anna.betakova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Ladislav Budúcky
prevádzkový zamestnanec ŠD
Gabriela Domastováprevádzková zamestnankyňa ŠD
Veronika Ferenczyová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Klaudia Furárováprevádzková zamestnankyňa ŠD
Marian Fuska
prevádzkový zamestnanec ŠD
marian.fuska [at] uniag.sk
Jozef Guzmickýprevádzkový zamestnanec ŠD
Erika Gyepesováprevádzková zamestnankyňa ŠD+421 37 641 4823
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Iveta Horníkováprevádzková zamestnankyňa ŠD
administratíva -ŠD
+421 37 641 5822emilia.chovanova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
prevádzková zamestnankyňa ŠD
prevádzková zamestnankyňa ŠD
emilia.kvasnovska [at] uniag.sk
Marta Laciková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
prevádzkový zamestnanec ŠD
ivan.malencik [at] uniag.sk
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207jozef.masaryk [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4823
janka.mocolova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
katarina.ondriskova [at] uniag.sk
Janka Pilčíkováprevádzková zamestnankyňa ŠD
prevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207
stefan.piterka [at] uniag.sk
Bc. Monika Poláková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 5822monika.polakova [at] uniag.sk
Jana Rybianskaadministratíva -ŠD
+421 37 641 4877
Vlasta Spodniaková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
vlasta.spodniakova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
Dominik Štrbkaprevádzkový zamestnanec ŠD
+421 37 641 4207
dominik.strbka [at] uniag.sk
Dagmar Tóthováadministratíva -ŠD
+421 37 641 4867
Ing. Katarína Týrová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4207
katarina.tyrova [at] uniag.sk