Študentský domov Poľnohospodár (SDaJ) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
KanceláriaTelefón
E-mail
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
Veronika Hegedüšová
prevádzková zamestnankyňa ŠD
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
darina.hornikova [at] uniag.sk
Katarína Kováčováprevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006katarina.kovacova [at] uniag.sk
Veronika Slávikováprevádzková zamestnankyňa ŠD
veronika.slavikova [at] uniag.sk
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006
alena.uharcekova [at] uniag.sk
Jaroslava Uharčeková
prevádzková zamestnankyňa ŠD
+421 37 641 4006