Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

JménoZařazeníKancelář
Telefon
E-mail
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_121+421 37 641 5425maria.bihunova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_120
+421 37 641 5427
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
TD_0_102
+421 37 641 5426
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_122
+421 37 641 5428
roman.floris [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_1_202
+421 37 641 5422
Eva Jenisová
upratovačka
TD_0_114
+421 37 641 5440eva.jenisova [at] uniag.sk
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
docent CSc./PhD.
TD_0_103
+421 37 641 5423
gabriel.kuczman [at] uniag.sk
Roman Ludvaodb. zamestnanec 3 - okrem IT
TD_0_105
+421 37 641 5424
docent CSc./PhD.
TD_0_130
+421 37 641 5409lubos.moravcik [at] uniag.sk
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_1_201
+421 37 641 5420
simona.rabekova [at] uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.profesor DrSc.
TD_0_101
+421 37 641 5421
jan.supuka [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
TD_1_203
+421 37 641 5429roberta.stepankova [at] uniag.sk
Ing. Attila Tóth, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_103
+421 37 641 5423
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_121
+421 37 641 5425martina.veresova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

JménoZařazení
Kancelář
TelefonE-mail
Mgr. art. Soňa Bellérová
Externí spolupracovnice
TD_0_128+421 37 641 5448qbellerova [at] is.uniag.sk
Externí spolupracovník
Externí spolupracovnice
qklimantovai [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Pikalík, PhD.
Externí spolupracovník
TD_1_215
+421 37 641 5406
xpikalik [at] is.uniag.sk