Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Ing. Mária Bihuňová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.
TD_0_121
+421 37 641 5425
odborný asistent CSc./PhD.TD_0_120
+421 37 641 5427
profesorka CSc./PhD.TD_0_102
+421 37 641 5426
odborný asistent CSc./PhD.TD_0_122+421 37 641 5428
Ing. Denisa Halajová, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
TD_1_202
+421 37 641 5422denisa.halajova [at] uniag.sk
upratovačka
TD_0_114
+421 37 641 5440
docent CSc./PhD.
TD_0_103
+421 37 641 5423gabriel.kuczman [at] uniag.sk
odb. zamestnanec 3 - okrem IT
TD_0_105+421 37 641 5424roman.ludva [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
TD_0_130
+421 37 641 5409
lubos.moravcik [at] uniag.sk
Simona Rábeková
odb. zamestnankyňa 3 - okrem IT
TD_1_201
+421 37 641 5420
simona.rabekova [at] uniag.sk
profesor DrSc.
TD_0_101
+421 37 641 5421
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.docentka CSc./PhD.
TD_1_203
+421 37 641 5429roberta.stepankova [at] uniag.sk
Ing. Attila Tóth, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
TD_0_103
+421 37 641 5423
Ing. Martina Verešová, PhD.odborná asistentka CSc./PhD.TD_0_121+421 37 641 5425

Externí pracovníci

Meno
ZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
Mgr. art. Soňa BellérováExterná spolupracovníčka
TD_0_128
+421 37 641 5448
qbellerova [at] is.uniag.sk
Mgr. Ivan Greguš, DiS.
Externý spolupracovník
Externá spolupracovníčka
qklimantovai [at] is.uniag.sk
Ing. Martin Pikalík, PhD.
Externý spolupracovník
TD_1_215+421 37 641 5406xpikalik [at] is.uniag.sk