Dekanát FBP (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
Ing. Katarína Gurčíkovádekanát - centrum
SD-AB_0_5
+421 37 641 5384
dekanát - centrumSD-AB_0_7+421 37 641 5385
odb. zamestnanec 3 - IT
BA_0_12
+421 37 641 4869
dominik.holly [at] uniag.sk
Radmila Pavlíkovádekanát - centrumSD-AB_0_3+421 37 641 5524
Ing. Eva Piecková
dekanát - centrum
SD-AB_0_7
+421 37 641 5382
technická zamestnankyňa prevádzky
SD-AB_0_4
+421 37 641 5383
hana.schweizerova [at] uniag.sk
dekanát - centrum
SD-AB_0_5
+421 37 641 5386