Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
AT_0_4F
+421 37 641 4343
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
docentka CSc./PhD.
AT_0_8F
+421 37 641 4258
profesorka CSc./PhD.
AT_0_11F, SD-AB_0_8+421 37 641 4119, +421 37 641 5388
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_20F
+421 37 641 4367anton.kovacik [at] uniag.sk
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
profesor CSc./PhD.
AT_0_7F
+421 37 641 4287jaroslav.kovacik [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AT_0_10F, SD-AB_0_1
+421 37 641 5381, +421 37 641 4349
Ing. Renáta Mamráková
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_0_9F
+421 37 641 4286
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.26
+421 37 641 4965
profesor DrSc.
AT_0_3F
+421 37 641 4284
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_17F
+421 37 641 4896
monika.schneidgenova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AT_0_5F
+421 37 641 4582, +421 37 641 4299
upratovačkaAT_0_19F+421 37 641 5817
Ing. Katarína Tokárová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.32
+421 37 641 4958katarina.tokarova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_0_1.107
+421 37 641 4918, +421 37 641 4973
eva.tvrda [at] uniag.sk
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_0_6F
+421 37 641 4282

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
TelefónE-mail
Externý spolupracovníkAT_0_5F
+421 37 641 4582
Externý spolupracovník
Dr. Francesco Vizzarri
Externý spolupracovník