Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
ZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
profesorka CSc./PhD.AT_0_4F
+421 37 641 4343
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.docentka CSc./PhD.AT_0_8F
+421 37 641 4258
anna.kalafova [at] uniag.sk
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
AT_0_11F, SD-AB_0_8
+421 37 641 4119, +421 37 641 5388adriana.kolesarova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_20F
+421 37 641 4367anton.kovacik [at] uniag.sk
profesor CSc./PhD.
AT_0_7F
+421 37 641 4287
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.profesor CSc./PhD.AT_0_10F, SD-AB_0_1
+421 37 641 5381, +421 37 641 4349
norbert.lukac [at] uniag.sk
Ing. Renáta Mamráková
rektorát - adm.ost.pracoviská
AT_0_9F+421 37 641 4286
Ing. Nora Maruniaková, PhD.
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
ABT_1_2.26
+421 37 641 4965
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.profesor DrSc.AT_0_3F+421 37 641 4284
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AT_0_17F
+421 37 641 4896monika.schneidgenova [at] uniag.sk
Ing. Tomáš Slanina, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AT_0_5F
+421 37 641 4582, +421 37 641 4299tomas.slanina [at] uniag.sk
Zdenka Svitačová
upratovačka
AT_0_19F
+421 37 641 5817
Ing. Katarína Tokárová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_1_2.32+421 37 641 4958katarina.tokarova [at] uniag.sk
Ing. Eva Tvrdá, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.ABT_0_1.107
+421 37 641 4918, +421 37 641 4973
odborná asistentka CSc./PhD.
AT_0_6F
+421 37 641 4282jirina.zemanova [at] uniag.sk

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.Externý spolupracovník
AT_0_5F
+421 37 641 4582
bulla [at] is.uniag.sk
Externý spolupracovník
Externý spolupracovník