Katedra chémie (FBP) - seznam zaměstnanců

Aplikace zobrazuje seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště. Veškeré zobrazované údaje o zaměstnancích poskytuje informačnímu systému programové vybavení na zpracování personální agendy, kde je třeba hledat nápravu (personální oddělení).

Zaměstnanci

Jméno
Zařazení
Kancelář
Telefon
E-mail
Ing. Július Árvay, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_9
+421 37 641 4497
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_13
+421 37 641 4369
daniel.bajcan [at] uniag.sk
Ing. Silvia Čéryová, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_23
+421 37 641 4607
Margita Gubovárektorát - adm.ost.pracoviská
AC_1_17
+421 37 641 4377margita.gubova [at] uniag.sk
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_14
+421 37 641 4376
Ing. Miroslava Hrstková
vŠ II.stupeň
AC_1_23
+421 376 414 607
miroslava.hrstkova [at] uniag.sk
docentka CSc./PhD.
AC_1_15+421 37 641 4353
vŠ II.stupeň
AC_1_21+421 37 641 5372
profesorka CSc./PhD.
AC_1_18
+421 37 641 4606
Ing. Radovan Stanovič, PhD.odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_12a
+421 37 641 4248
Ing. Marek Šnirc, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_8
+421 37 641 4345
odborná asistentka CSc./PhD.
AC_2_5
+421 37 641 4862
profesor CSc./PhD.AC_1_6+421 37 641 4264
Eva Tomeková
upratovačka
AC_1_5
+421 37 641 4377
docent CSc./PhD.
AC_1_7
+421 37 641 5019, +421 37 641 4342
tomas.toth [at] uniag.sk
Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_4
+421 37 641 5376
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
AC_1_16, SD-AB_0_8
+421 37 641 4374, +421 37 641 5388

Externí pracovníci

JménoZařazení
Kancelář
TelefonE-mail
Externí spolupracovnice
doc. Dr. Mateja GermExterní spolupracovnice
doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD.Externí spolupracovník