Katedra chémie (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
vedecko - výskumný zamestnanec
AC_1_9
+421 37 641 4497
julius.arvay [at] uniag.sk
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.odborný asistent
AC_1_13
+421 37 641 4369
Ing. Silvia Čéryová, PhD.
vedecko - výskumná zamestnankyňa
AC_1_23
+421 37 641 4607silvia.ceryova [at] uniag.sk
Margita GubováadministratívaAC_1_17+421 37 641 4377
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD.
vedecko - výskumný zamestnanec
AC_1_14
+421 37 641 4376lubos.harangozo [at] uniag.sk
Ing. Miroslava Hrstkovávýskumná zamestnankyňaAC_1_23+421 376 414 607
docentkaAC_1_15+421 37 641 4353judita.lidikova [at] uniag.sk
výskumný zamestnanec
AC_1_21
+421 37 641 5372
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.profesorkaAC_1_18
+421 37 641 4606
janette.musilova [at] uniag.sk
odborný asistent
AC_1_12a
+421 37 641 4248
radovan.stanovic [at] uniag.sk
Ing. Marek Šnirc, PhD.odborný asistent
AC_1_8
+421 37 641 4345
Ing. Mária Timoracká, PhD.
odborná asistentka
AC_1_6
+421 37 641 4862
maria.timoracka [at] uniag.sk
upratovačkaAC_1_5
+421 37 641 4377
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
docent
AC_1_7
+421 37 641 5019, +421 37 641 4342tomas.toth [at] uniag.sk
Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
odborný asistent
AC_2_6
+421 37 641 5376
pavol.trebichalsky [at] uniag.sk
docentkaAC_1_4+421 37 641 4370jana.urminska [at] uniag.sk
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
profesorka
AC_1_16, SD-AB_0_8
+421 37 641 4374, +421 37 641 5388

Externí pracovníci

MenoZaradenieKanceláriaTelefón
E-mail
Externá spolupracovníčka
qdzugan [at] is.uniag.sk
Externá spolupracovníčka
Externý spolupracovník
qprvulovic [at] is.uniag.sk