Katedra chémie (FBP) - zoznam zamestnancov

Aplikácia zobrazuje zoznam zamestnancov vybraného pracoviska. Všetky zobrazované údaje o zamestnancoch poskytuje informačnému systému programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy, kde je potrebné hľadať nápravu (personálne oddelenie).

Zamestnanci

MenoZaradenieKancelária
Telefón
E-mail
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_9
+421 37 641 4497julius.arvay [at] uniag.sk
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.odborný asistent CSc./PhD.AC_1_13
+421 37 641 4369
vŠ,DrSc./CSc./PhD.
AC_1_23
+421 37 641 4607
Margita Gubová
rektorát - adm.ost.pracoviská
AC_1_17+421 37 641 4377margita.gubova [at] uniag.sk
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD.vŠ,DrSc./CSc./PhD.AC_1_14
+421 37 641 4376
Ing. Miroslava Hrstková
vŠ II.stupeň
AC_1_23
+421 376 414 607
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.docentka CSc./PhD.
AC_1_15
+421 37 641 4353
vŠ II.stupeň
AC_1_21
+421 37 641 5372
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
profesorka CSc./PhD.
AC_1_18
+421 37 641 4606
janette.musilova [at] uniag.sk
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_12a
+421 37 641 4248
radovan.stanovic [at] uniag.sk
Ing. Marek Šnirc, PhD.
odborný asistent CSc./PhD.
AC_1_8
+421 37 641 4345
Ing. Mária Timoracká, PhD.
odborná asistentka CSc./PhD.
AC_2_5
+421 37 641 4862
maria.timoracka [at] uniag.sk
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
profesor CSc./PhD.
AC_1_6
+421 37 641 4264
Eva Tomekováupratovačka
AC_1_5
+421 37 641 4377
eva.tomekova [at] uniag.sk
docent CSc./PhD.
AC_1_7
+421 37 641 5019, +421 37 641 4342
odborný asistent CSc./PhD.AC_1_4
+421 37 641 5376
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.profesorka CSc./PhD.AC_1_16, SD-AB_0_8+421 37 641 4374, +421 37 641 5388

Externí pracovníci

Meno
Zaradenie
Kancelária
Telefón
E-mail
doc. Ing. Malgorzata Dżugan, PhD.
Externá spolupracovníčka
qdzugan [at] is.uniag.sk
doc. Dr. Mateja Germ
Externá spolupracovníčka
qgerm [at] is.uniag.sk
doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD.Externý spolupracovníkqprvulovic [at] is.uniag.sk