Registrační formulář pro partnerskou organizaci

Děkujeme za Váš zájem o spolupráci s Slovenskou zemědělskou univerzitou v Nitře. Pro registraci Vaší společnosti do Portálu pracovních příležitostí vyplňte následující formulář. Heslo, které zadáte, Vám bude po registraci sloužit pro přístup do Portálu. Po odeslání vyplněného formuláře Vám bude doručen e-mail pro potvrzení údajů k registraci.


Registrační formulář

Sídlo společnosti
Název společnosti:
Stát:
Město:
      
Město:
Ulice:
PSČ:
Kontaktní údaje
Telefon:
 (v mezinárodním formátu, např. +420 123 456 789)
E-mail:
Web:
Datová schránka:
Další informace
IČO:
Sféra činnosti:
Kategorie dle počtu zaměstnanců:
Obor:
Jako logo vkládejte obrázek ve formátu PNG nebo JPG.
Logo:
Popis činnosti může mít maximálně 1000 znaků.
Popis činnosti:
 
Informace o kontaktní osobě:
Jméno a příjmení zadávejte bez titulů.
Jméno:
Příjmení:
Pohlaví: muž      žena
Pracovní pozice:
Datum narození je důvěrný údaj a slouží pouze pro interní evidenci Univerzitního informačního systému.
Datum narození:
Telefon:
 (v mezinárodním formátu, např. +420 123 456 789)
E-mail:
Heslo:
Kontrolní zadání:

Požadavky na heslo

Minimální délka hesla je 10 znaků.
Minimální počet malých písmen je 1.
Minimální počet velkých písmen je 1.
Minimální počet číslic je 1.
Minimální počet nepísmenných znaků je 1.
Maximální počet po sobě jdoucích opakujících se znaků je 3.
Heslo musí být silné (alespoň tři čárky ze čtyř).
Alternativou ke splnění minimálních požadavků na počet číslic, písmen atd. je heslo alespoň 30 znaků dlouhé, které se skládá alespoň z 5 různých znaků.
Minimální počet změn oproti starému heslu je 5.

Je zakázáno používat diakritiku (povoleny jsou pouze ASCII znaky).


Registrační formulář odešlete stiskem tlačítka Registrovat.