Elektronická přihláška ke studiu na SPU

V současné době neprobíhá na SPU žádné období pro podávání ani prohlížení e-přihlášek.