Elektronická prihláška na štúdium na SPU

V súčasnej dobe neprebieha na SPU žiadne obdobie pre podávanie ani prehliadanie e-prihlášok.