Elektronická přihláška ke studiu na SPU - Termíny

Na této webové adrese si můžete podat elektronickou přihlášku (dále jen e-přihlášku) ke studiu na SPU. E-přihláška je plnohodnotná přihláška ke studiu stejně jako přihláška v papírové podobě.

Pokud má více typů přijímacího řízení stejný termín pro podávání e-přihlášek, jsou tyto typy napsány pod sebou a za posledním z nich následuje příslušný termín.

Termíny pro podávání e-přihlášek do období:
 • zimní semestr 2019/2020

  • do studia: I-ABi aplikovaná biológia - denní presenční forma
  • do studia: I-ABi aplikovaná biológia - externí presenční forma
  • do studia: I-ATI agrobiotechnológie - denní presenční forma
  • do studia: I-BKIA bezpečnosť a kontrola potravín - denní presenční forma
  • do studia: I-BKi bezpečnosť a kontrola potravín - denní presenční forma
  • do studia: I-BKi bezpečnosť a kontrola potravín - externí presenční forma
  • do studia: I-TNi technológia potravín - denní presenční forma
   (od 1. 5. 2019 do 21. 6. 2019)
  • do studia: B-EKO agroekológia - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: B-HIP hipológia - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: B-HIP hipológia - externí presenční forma - 2. etapa
  • do studia: B-MRV manažment rastlinnej výroby - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: B-MZV manažment živočíšnej výroby - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: B-SCH špeciálne chovateľstvo - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - externí presenční forma - 2. etapa
  • do studia: B-VLU výživa ľudí - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: B-VLU výživa ľudí - externí presenční forma - 2. etapa
  • do studia: B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo - externí presenční forma - 2. etapa
   (od 1. 1. 2019 do 2. 8. 2019)
  • do studia: B-EMZ environmentálny manažment - denní presenční forma
  • do studia: B-EMZ environmentálny manažment - externí presenční forma
  • do studia: B-RRPA regionálny rozvoj a politiky EÚ - denní presenční forma
  • do studia: B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - denní presenční forma
  • do studia: B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - externí presenční forma
  • do studia: B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - denní presenční forma
  • do studia: B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - externí presenční forma
   (od 1. 1. 2019 do 26. 7. 2019)
  • do studia: B-ABb aplikovaná biológia - denní presenční forma
  • do studia: B-ABb aplikovaná biológia - externí presenční forma
  • do studia: B-ABTB agrobiotechnológie /2014/ - denní presenční forma
  • do studia: B-APb agropotravinárstvo - denní presenční forma
  • do studia: B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín - denní presenční forma
  • do studia: B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín - externí presenční forma
  • do studia: B-PTG potraviny a technológie v gastronómii - denní presenční forma
  • do studia: B-VINB vinárstvo - denní presenční forma
  • do studia: B-VINB vinárstvo - externí presenční forma
   (od 1. 1. 2019 do 21. 7. 2019)
  • do studia: I-EMZ environmentálny manažment - denní presenční forma
  • do studia: I-EMZ environmentálny manažment - externí presenční forma
  • do studia: I-RRPA regionálny rozvoj a politiky EÚ - denní presenční forma
  • do studia: I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - denní presenční forma
  • do studia: I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - externí presenční forma
  • do studia: I-RVTA rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - denní presenční forma
  • do studia: I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - denní presenční forma
  • do studia: I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - externí presenční forma
   (od 1. 1. 2019 do 23. 6. 2019)
  • do studia: I-AOM agrárny obchod a marketing - denní presenční forma
  • do studia: I-AOM agrárny obchod a marketing - externí presenční forma
  • do studia: I-EKPA ekonomika podniku - denní presenční forma
  • do studia: I-EKP ekonomika podniku - denní presenční forma
  • do studia: I-EKP ekonomika podniku - externí presenční forma
  • do studia: I-EKPS ekonomika podniku - denní presenční forma
  • do studia: I-KME kvantitatívne metódy v ekonómii - denní presenční forma
  • do studia: I-MAP manažment podniku - denní presenční forma
  • do studia: I-MAP manažment podniku - externí presenční forma
  • do studia: I-MERA medzinárodná ekonomika a rozvoj - denní presenční forma
  • do studia: I-MERA medzinárodná ekonomika a rozvoj - externí presenční forma
  • do studia: I-MER medzinárodná ekonomika a rozvoj - denní presenční forma
  • do studia: I-MERS medzinárodná ekonomika a rozvoj - denní presenční forma
   (od 1. 1. 2019 do 21. 6. 2019)
  • do studia: I-EKO agroekológia - denní presenční forma
  • do studia: I-GTA genetické technológie v agrobiológii - denní presenční forma
  • do studia: I-CHO špeciálne chovateľské odvetvia - denní presenční forma
  • do studia: I-MRV manažment rastlinnej výroby - denní presenční forma
  • do studia: I-MRV manažment rastlinnej výroby - externí presenční forma
  • do studia: I-MZV manažment živočíšnej výroby - denní presenční forma
  • do studia: I-MZV manažment živočíšnej výroby - externí presenční forma
  • do studia: I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - denní presenční forma
  • do studia: I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - externí presenční forma
  • do studia: I-VLU výživa ľudí - denní presenční forma
  • do studia: I-VLU výživa ľudí - externí presenční forma
  • do studia: I-VOR výživa a ochrana rastlín - denní presenční forma
  • do studia: I-VZK výživa zvierat a krmivárstvo - denní presenční forma
   (od 1. 1. 2019 do 15. 6. 2019)
  • do studia: B-EKO agroekológia - denní presenční forma
  • do studia: B-HIP hipológia - denní presenční forma
  • do studia: B-HIP hipológia - externí presenční forma
  • do studia: B-MRV manažment rastlinnej výroby - denní presenční forma
  • do studia: B-MZV manažment živočíšnej výroby - denní presenční forma
  • do studia: B-SCH špeciálne chovateľstvo - denní presenční forma
  • do studia: B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - denní presenční forma
  • do studia: B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - externí presenční forma
  • do studia: B-VLU výživa ľudí - denní presenční forma
  • do studia: B-VLU výživa ľudí - externí presenční forma
  • do studia: B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo - denní presenční forma
  • do studia: B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo - externí presenční forma
  • do studia: B-AIE aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - denní presenční forma
  • do studia: B-AIE aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - externí presenční forma
  • do studia: B-EEM environmentálna ekonomika a manažment - denní presenční forma
  • do studia: B-EKP ekonomika podniku - denní presenční forma
  • do studia: B-EKP ekonomika podniku - externí presenční forma
  • do studia: B-KME kvantitatívne metódy v ekonómii - denní presenční forma
  • do studia: B-MAP manažment podniku - denní presenční forma
  • do studia: B-MAP manažment podniku - externí presenční forma
  • do studia: B-MPAA medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - denní presenční forma
  • do studia: B-MPA medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - denní presenční forma
  • do studia: B-MPAS medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - denní presenční forma
  • do studia: B-OBP obchodné podnikanie - denní presenční forma
  • do studia: B-OBP obchodné podnikanie - externí presenční forma
  • do studia: B-UCT účtovníctvo - denní presenční forma
  • do studia: B-UCT účtovníctvo - externí presenční forma
   (od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019)
  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   17. 11. 2019 00:00


 • akademický rok 2019/2020 - pro doktorský typ studia

  • do studia: D-ABT agrobiotechnológie - denní presenční forma
  • do studia: D-ABT agrobiotechnológie - externí presenční forma
  • do studia: D-MBI molekulárna biológia - denní presenční forma
  • do studia: D-MBI molekulárna biológia - externí presenční forma
  • do studia: D-TEP technológia potravín - denní presenční forma
  • do studia: D-TEP technológia potravín - externí presenční forma
   (od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019)
  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   na fakultě FZKI (Nitra), TF (Nitra) 31. 10. 2019 00:00
   na fakultě FBP (Nitra), FEŠRR (Nitra) 17. 11. 2019 00:00