Elektronická přihláška ke studiu na SPU - Termíny

Na této webové adrese si můžete podat elektronickou přihlášku (dále jen e-přihlášku) ke studiu na SPU. E-přihláška je plnohodnotná přihláška ke studiu stejně jako přihláška v papírové podobě.

Pokud má více typů přijímacího řízení stejný termín pro podávání e-přihlášek, jsou tyto typy napsány pod sebou a za posledním z nich následuje příslušný termín.

Termíny pro podávání e-přihlášek do období:
 • zimní semestr 2020/2021

  • do studia: B-KBc krajinné inžinierstvo - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: B-KBc krajinné inžinierstvo - externí presenční forma - 2. etapa
  • do studia: B-PUISP Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: B-ZBc záhradníctvo - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: B-ZBc záhradníctvo - externí presenční forma - 2. etapa
   (od 20. 6. 2020 do 7. 8. 2020)
  • do studia: B-ZBc záhradníctvo - externí presenční forma
   (od 18. 11. 2019 do 30. 4. 2020)
  • do studia: B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra - denní presenční forma
   (od 18. 11. 2019 do 31. 3. 2020)
  • do všech ostatních typů přijímacích zkoušek :
   (od 18. 11. 2019 do 30. 4. 2020)

  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   30. 9. 2020