Elektronická přihláška ke studiu na SPU - Termíny

Na této webové adrese si můžete podat elektronickou přihlášku (dále jen e-přihlášku) ke studiu na SPU. E-přihláška je plnohodnotná přihláška ke studiu stejně jako přihláška v papírové podobě.

Pokud má více typů přijímacího řízení stejný termín pro podávání e-přihlášek, jsou tyto typy napsány pod sebou a za posledním z nich následuje příslušný termín.

Termíny pro podávání e-přihlášek do období:
 • zimní semestr 2020/2021

  • do studia: TF (Nitra) - B-ADB automobilová doprava - denní kombinovaná forma - 3. etapa
  • do studia: TF (Nitra) - B-ADB automobilová doprava - denní presenční forma - 3. etapa
  • do studia: TF (Nitra) - B-KBB kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - denní kombinovaná forma - 3. etapa
  • do studia: TF (Nitra) - B-KBB kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - denní presenční forma - 3. etapa
  • do studia: TF (Nitra) - B-OTBA obchodovanie a podnikanie s technikou - denní presenční forma - 3. etapa
  • do studia: TF (Nitra) - B-OTB obchodovanie a podnikanie s technikou - denní presenční forma - 3. etapa
  • do studia: TF (Nitra) - B-RSB riadiace systémy vo výrobnej technike - denní kombinovaná forma - 3. etapa
  • do studia: TF (Nitra) - B-RSB riadiace systémy vo výrobnej technike - denní presenční forma - 3. etapa
  • do studia: TF (Nitra) - B-TOB technika pre odpadové hospodárstvo - denní presenční forma - 3. etapa
  • do studia: TF (Nitra) - B-VAB výrobné technológie pre automobilový priemysel - denní presenční forma - 3. etapa
   (od 22. 7. 2020 do 14. 8. 2020)
  • do studia: TF (Nitra) - I-ADI automobilové dopravné systémy - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: TF (Nitra) - I-KBI kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - denní kombinovaná forma - 2. etapa
  • do studia: TF (Nitra) - I-KBI kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: TF (Nitra) - I-MPT Manažérstvo prevádzky techniky - denní kombinovaná forma - 2. etapa
  • do studia: TF (Nitra) - I-MPT Manažérstvo prevádzky techniky - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: TF (Nitra) - I-OTI obchodovanie a podnikanie s technikou - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: TF (Nitra) - I-PTI poľnohospodárska technika - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: TF (Nitra) - I-RSI riadiace systémy vo výrobnej technike - denní kombinovaná forma - 2. etapa
  • do studia: TF (Nitra) - I-RSI riadiace systémy vo výrobnej technike - denní presenční forma - 2. etapa
   (od 13. 3. 2020 do 14. 8. 2020 08:15)
  • do studia: FBP (Nitra) - B-ABb aplikovaná biológia - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FBP (Nitra) - B-ABb aplikovaná biológia - externí presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FBP (Nitra) - B-ABTB agrobiotechnológie /2014/ - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FBP (Nitra) - B-APb agropotravinárstvo - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FBP (Nitra) - B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FBP (Nitra) - B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín - externí presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FBP (Nitra) - B-PTG potraviny a technológie v gastronómii - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FBP (Nitra) - B-VINB vinárstvo - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FBP (Nitra) - B-VINB vinárstvo - externí presenční forma - 2. etapa
   (od 1. 1. 2020 do 16. 8. 2020)
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - denní presenční forma
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - externí presenční forma
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - B-RRPS regionálny rozvoj a politiky EÚ - denní presenční forma
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - denní presenční forma
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - externí presenční forma
   (od 1. 1. 2020 do 14. 8. 2020)
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-EKO agroekológia - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-HIP hipológia - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-HIP hipológia - externí presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-MRV manažment rastlinnej výroby - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-MZV manažment živočíšnej výroby - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-SCH špeciálne chovateľstvo - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - externí presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-VLU výživa ľudí - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-VLU výživa ľudí - externí presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo - externí presenční forma - 2. etapa
   (od 1. 1. 2020 do 7. 8. 2020)
  • do studia: FEM (Nitra) - I-AOM agrárny obchod a marketing - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - I-AOM agrárny obchod a marketing - externí presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - I-AOMS agrárny obchod a marketing - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - I-EKPA ekonomika podniku - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - I-EKP ekonomika podniku - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - I-EKP ekonomika podniku - externí presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - I-EKPS ekonomika podniku - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - I-KME kvantitatívne metódy v ekonómii - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - I-MAP manažment podniku - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - I-MAP manažment podniku - externí presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - I-MERA medzinárodná ekonomika a rozvoj - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - I-MERA medzinárodná ekonomika a rozvoj - externí presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - I-MERS medzinárodná ekonomika a rozvoj - denní presenční forma
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - externí presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - B-RRPS regionálny rozvoj a politiky EÚ - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - externí presenční forma - 2. etapa
   (od 1. 1. 2020 do 31. 7. 2020)
  • do studia: FBP (Nitra) - I-ABi aplikovaná biológia - denní presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - I-ABi aplikovaná biológia - externí presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - I-ATI agrobiotechnológie - denní presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - I-BKIA bezpečnosť a kontrola potravín - denní presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - I-BKi bezpečnosť a kontrola potravín - denní presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - I-BKi bezpečnosť a kontrola potravín - externí presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - I-TNi technológia potravín - denní presenční forma
   (od 1. 1. 2020 do 27. 7. 2020)
  • do studia: FBP (Nitra) - B-ABb aplikovaná biológia - denní presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - B-ABb aplikovaná biológia - externí presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - B-ABTB agrobiotechnológie /2014/ - denní presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - B-APb agropotravinárstvo - denní presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín - denní presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín - externí presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - B-PTG potraviny a technológie v gastronómii - denní presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - B-VINB vinárstvo - denní presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - B-VINB vinárstvo - externí presenční forma
   (od 1. 1. 2020 do 26. 7. 2020)
  • do studia: FEM (Nitra) - B-AIE aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEM (Nitra) - B-AIE aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - externí presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEM (Nitra) - B-EEM environmentálna ekonomika a manažment - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEM (Nitra) - B-EKP ekonomika podniku - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEM (Nitra) - B-EKP ekonomika podniku - externí presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEM (Nitra) - B-KME kvantitatívne metódy v ekonómii - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEM (Nitra) - B-MAPA manažment podniku - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEM (Nitra) - B-MAP manažment podniku - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEM (Nitra) - B-MAP manažment podniku - externí presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEM (Nitra) - B-MAPS manažment podniku - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEM (Nitra) - B-MPAA medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEM (Nitra) - B-MPA medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEM (Nitra) - B-MPAS medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEM (Nitra) - B-OBP obchodné podnikanie - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEM (Nitra) - B-OBP obchodné podnikanie - externí presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEM (Nitra) - B-SMS sociálny manažment a služby v agrosektore - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEM (Nitra) - B-UCT účtovníctvo - denní presenční forma - 2. etapa
  • do studia: FEM (Nitra) - B-UCT účtovníctvo - externí presenční forma - 2. etapa
   (od 1. 1. 2020 do 24. 7. 2020)
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - I-EMZ environmentálny manažment - denní presenční forma
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - I-EMZ environmentálny manažment - externí presenční forma
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - I-EMZS environmentálny manažment - denní presenční forma
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - denní presenční forma
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - externí presenční forma
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - I-RRPS regionálny rozvoj a politiky EÚ - denní presenční forma
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - denní presenční forma
   (od 1. 1. 2020 do 23. 7. 2020 00:00)
  • do studia: FAPZ (Nitra) - I-EKO agroekológia - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - I-GTA genetické technológie v agrobiológii - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - I-CHO špeciálne chovateľské odvetvia - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - I-MRV manažment rastlinnej výroby - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - I-MRV manažment rastlinnej výroby - externí presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - I-MZV manažment živočíšnej výroby - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - I-MZV manažment živočíšnej výroby - externí presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - externí presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - I-VLU výživa ľudí - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - I-VLU výživa ľudí - externí presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - I-VOR výživa a ochrana rastlín - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - I-VZK výživa zvierat a krmivárstvo - denní presenční forma
   (od 1. 1. 2020 do 13. 7. 2020)
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-EKO agroekológia - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-HIP hipológia - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-HIP hipológia - externí presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-MRV manažment rastlinnej výroby - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-MZV manažment živočíšnej výroby - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-SCH špeciálne chovateľstvo - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - externí presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-VLU výživa ľudí - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-VLU výživa ľudí - externí presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo - externí presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - B-AIE aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - B-AIE aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - externí presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - B-EEM environmentálna ekonomika a manažment - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - B-EKP ekonomika podniku - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - B-EKP ekonomika podniku - externí presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - B-KME kvantitatívne metódy v ekonómii - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - B-MAPA manažment podniku - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - B-MAP manažment podniku - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - B-MAP manažment podniku - externí presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - B-MAPS manažment podniku - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - B-MPAA medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - B-MPA medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - B-MPAS medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - B-OBP obchodné podnikanie - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - B-OBP obchodné podnikanie - externí presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - B-SMS sociálny manažment a služby v agrosektore - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - B-UCT účtovníctvo - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - B-UCT účtovníctvo - externí presenční forma
   (od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020)
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - B-EMZ environmentálny manažment - denní presenční forma
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - B-EMZ environmentálny manažment - externí presenční forma
   (od 1. 1. 2020 do 1. 4. 2020 00:00)
  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   na fakultě TF (Nitra) 30. 9. 2020 00:00
   na fakultě FZKI (Nitra) 30. 9. 2020
   na fakultě FAPZ (Nitra), FBP (Nitra), FEM (Nitra), FEŠRR (Nitra) 17. 11. 2020 00:00


 • akademický rok 2020/2021 - pro doktorský typ studia

  • do studia: FBP (Nitra) - D-ABT agrobiotechnológie - denní presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - D-ABT agrobiotechnológie - externí presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - D-MBI molekulárna biológia - denní presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - D-MBI molekulárna biológia - externí presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - D-PZBA Potravinové zdroje a biotechnológie - denní presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - D-TEP technológia potravín - denní presenční forma
  • do studia: FBP (Nitra) - D-TEP technológia potravín - externí presenční forma
   (od 1. 1. 2020 do 20. 6. 2020)
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - D-IRV integrovaný rozvoj vidieka - denní presenční forma
  • do studia: FEŠRR (Nitra) - D-IRV integrovaný rozvoj vidieka - externí presenční forma
   (od 1. 1. 2020 do 8. 6. 2020)
  • do studia: FAPZ (Nitra) - D-AVR agrochémia a výživa rastlín - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - D-AVR agrochémia a výživa rastlín - externí presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - D-FPD fyziológia plodín a drevín - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - D-FPD fyziológia plodín a drevín - externí presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - D-OCR ochrana rastlín - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - D-OCR ochrana rastlín - externí presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - D-SRP špeciálna rastlinná produkcia - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - D-SRP špeciálna rastlinná produkcia - externí presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - D-SZP špeciálna živočíšna produkcia - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - D-SZP špeciálna živočíšna produkcia - externí presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - D-VRP všeobecná rastlinná produkcia - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - D-VRP všeobecná rastlinná produkcia - externí presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - D-VYZ výživa - denní presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - D-VYZ výživa - externí presenční forma
  • do studia: FAPZ (Nitra) - D-VZP všeobecná živočíšna produkcia - denní presenční forma
   (od 25. 4. 2020 08:00 do 30. 6. 2020)
  • do studia: FEM (Nitra) - D-AOMA agrárny obchod a marketing - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - D-AOMA agrárny obchod a marketing - externí presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - D-AOM agrárny obchod a marketing - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - D-AOM agrárny obchod a marketing - externí presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - D-EMPA ekonomika a manažment podniku - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - D-EMPA ekonomika a manažment podniku - externí presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - D-EMP ekonomika a manažment podniku - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - D-EMP ekonomika a manažment podniku - externí presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - D-EPPA ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - D-EPPA ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - externí presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - D-EPP ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - denní presenční forma
  • do studia: FEM (Nitra) - D-EPP ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - externí presenční forma
   (od 1. 5. 2020 08:00 do 12. 6. 2020)
  • pro prohlížení bude evidence e-přihlášek přístupná až do:
   na fakultě FAPZ (Nitra), FEM (Nitra) 31. 8. 2020
   na fakultě FZKI (Nitra), TF (Nitra) 31. 10. 2020 00:00
   na fakultě FBP (Nitra), FEŠRR (Nitra) 17. 11. 2020 00:00