Elektronická prihláška na štúdium na SPU - Termíny

Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na SPU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Pokiaľ má viac typov prijímacieho konania rovnaký termín pre podávanie e-prihlášok, sú tieto typy napísané pod sebou a za posledným z nich nasleduje príslušný termín.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2020/2021

  • do štúdia: TF (Nitra) - B-ADB automobilová doprava - denná kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: TF (Nitra) - B-ADB automobilová doprava - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: TF (Nitra) - B-KBB kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - denná kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: TF (Nitra) - B-KBB kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: TF (Nitra) - B-OTBA obchodovanie a podnikanie s technikou - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: TF (Nitra) - B-OTB obchodovanie a podnikanie s technikou - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: TF (Nitra) - B-RSB riadiace systémy vo výrobnej technike - denná kombinovaná forma - 3. etapa
  • do štúdia: TF (Nitra) - B-RSB riadiace systémy vo výrobnej technike - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: TF (Nitra) - B-TOB technika pre odpadové hospodárstvo - denná prezenčná forma - 3. etapa
  • do štúdia: TF (Nitra) - B-VAB výrobné technológie pre automobilový priemysel - denná prezenčná forma - 3. etapa
   (od 22. 07. 2020 do 14. 08. 2020)
  • do štúdia: TF (Nitra) - I-ADI automobilové dopravné systémy - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: TF (Nitra) - I-KBI kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: TF (Nitra) - I-KBI kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: TF (Nitra) - I-MPT Manažérstvo prevádzky techniky - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: TF (Nitra) - I-MPT Manažérstvo prevádzky techniky - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: TF (Nitra) - I-OTI obchodovanie a podnikanie s technikou - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: TF (Nitra) - I-PTI poľnohospodárska technika - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: TF (Nitra) - I-RSI riadiace systémy vo výrobnej technike - denná kombinovaná forma - 2. etapa
  • do štúdia: TF (Nitra) - I-RSI riadiace systémy vo výrobnej technike - denná prezenčná forma - 2. etapa
   (od 13. 03. 2020 do 14. 08. 2020 08:15)
  • do štúdia: FBP (Nitra) - B-ABB aplikovaná biológia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FBP (Nitra) - B-ABB aplikovaná biológia - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FBP (Nitra) - B-ABTB agrobiotechnológie /2014/ - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FBP (Nitra) - B-APB agropotravinárstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FBP (Nitra) - B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FBP (Nitra) - B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FBP (Nitra) - B-PTG potraviny a technológie v gastronómii - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FBP (Nitra) - B-VINB vinárstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FBP (Nitra) - B-VINB vinárstvo - externá prezenčná forma - 2. etapa
   (od 01. 01. 2020 do 16. 08. 2020)
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - B-RRPS regionálny rozvoj a politiky EÚ - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - externá prezenčná forma
   (od 01. 01. 2020 do 14. 08. 2020)
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-EKO agroekológia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-HIP hipológia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-HIP hipológia - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-MRV manažment rastlinnej výroby - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-MZV manažment živočíšnej výroby - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-SCH špeciálne chovateľstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-VLU výživa ľudí - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-VLU výživa ľudí - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo - externá prezenčná forma - 2. etapa
   (od 01. 01. 2020 do 07. 08. 2020)
  • do štúdia: FEM (Nitra) - I-AOM agrárny obchod a marketing - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - I-AOM agrárny obchod a marketing - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - I-AOMS agrárny obchod a marketing - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - I-EKPA ekonomika podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - I-EKP ekonomika podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - I-EKP ekonomika podniku - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - I-EKPS ekonomika podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - I-KME kvantitatívne metódy v ekonómii - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - I-MAP manažment podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - I-MAP manažment podniku - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - I-MERA medzinárodná ekonomika a rozvoj - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - I-MERA medzinárodná ekonomika a rozvoj - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - I-MERS medzinárodná ekonomika a rozvoj - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - B-RRPS regionálny rozvoj a politiky EÚ - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - externá prezenčná forma - 2. etapa
   (od 01. 01. 2020 do 31. 07. 2020)
  • do štúdia: FBP (Nitra) - I-ABI aplikovaná biológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - I-ABI aplikovaná biológia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - I-ATI agrobiotechnológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - I-BKIA bezpečnosť a kontrola potravín - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - I-TNI technológia potravín - denná prezenčná forma
   (od 01. 01. 2020 do 27. 07. 2020)
  • do štúdia: FBP (Nitra) - B-ABB aplikovaná biológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - B-ABB aplikovaná biológia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - B-ABTB agrobiotechnológie /2014/ - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - B-APB agropotravinárstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - B-PTG potraviny a technológie v gastronómii - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - B-VINB vinárstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - B-VINB vinárstvo - externá prezenčná forma
   (od 01. 01. 2020 do 26. 07. 2020)
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-AIE aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-AIE aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-EEM environmentálna ekonomika a manažment - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-EKP ekonomika podniku - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-EKP ekonomika podniku - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-KME kvantitatívne metódy v ekonómii - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-MAPA manažment podniku - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-MAP manažment podniku - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-MAP manažment podniku - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-MAPS manažment podniku - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-MPAA medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-MPA medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-MPAS medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-OBP obchodné podnikanie - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-OBP obchodné podnikanie - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-SMS sociálny manažment a služby v agrosektore - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-UCT účtovníctvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-UCT účtovníctvo - externá prezenčná forma - 2. etapa
   (od 01. 01. 2020 do 24. 07. 2020)
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - I-EMZ environmentálny manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - I-EMZ environmentálny manažment - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - I-EMZS environmentálny manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - I-RRPS regionálny rozvoj a politiky EÚ - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - denná prezenčná forma
   (od 01. 01. 2020 do 23. 07. 2020 00:00)
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - I-EKO agroekológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - I-GTA genetické technológie v agrobiológii - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - I-CHO špeciálne chovateľské odvetvia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - I-MRV manažment rastlinnej výroby - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - I-MRV manažment rastlinnej výroby - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - I-MZV manažment živočíšnej výroby - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - I-MZV manažment živočíšnej výroby - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - I-VLU výživa ľudí - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - I-VLU výživa ľudí - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - I-VOR výživa a ochrana rastlín - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - I-VZK výživa zvierat a krmivárstvo - denná prezenčná forma
   (od 01. 01. 2020 do 13. 07. 2020)
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-EKO agroekológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-HIP hipológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-HIP hipológia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-MRV manažment rastlinnej výroby - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-MZV manažment živočíšnej výroby - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-SCH špeciálne chovateľstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-VLU výživa ľudí - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-VLU výživa ľudí - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-AIE aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-AIE aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-EEM environmentálna ekonomika a manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-EKP ekonomika podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-EKP ekonomika podniku - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-KME kvantitatívne metódy v ekonómii - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-MAPA manažment podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-MAP manažment podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-MAP manažment podniku - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-MAPS manažment podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-MPAA medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-MPA medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-MPAS medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-OBP obchodné podnikanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-OBP obchodné podnikanie - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-SMS sociálny manažment a služby v agrosektore - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-UCT účtovníctvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - B-UCT účtovníctvo - externá prezenčná forma
   (od 01. 01. 2020 do 30. 04. 2020)
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - B-EMZ environmentálny manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - B-EMZ environmentálny manažment - externá prezenčná forma
   (od 01. 01. 2020 do 01. 04. 2020 00:00)
  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte TF (Nitra) 30. 09. 2020 00:00
   na fakulte FZKI (Nitra) 30. 09. 2020
   na fakulte FAPZ (Nitra), FBP (Nitra), FEM (Nitra), FEŠRR (Nitra) 17. 11. 2020 00:00


 • akademický rok 2020/2021 - pre doktorandský typ štúdia

  • do štúdia: FBP (Nitra) - D-ABT agrobiotechnológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - D-ABT agrobiotechnológie - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - D-MBI molekulárna biológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - D-MBI molekulárna biológia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - D-PZBA Potravinové zdroje a biotechnológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - D-TEP technológia potravín - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FBP (Nitra) - D-TEP technológia potravín - externá prezenčná forma
   (od 01. 01. 2020 do 20. 06. 2020)
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - D-IRV integrovaný rozvoj vidieka - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEŠRR (Nitra) - D-IRV integrovaný rozvoj vidieka - externá prezenčná forma
   (od 01. 01. 2020 do 08. 06. 2020)
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - D-AVR agrochémia a výživa rastlín - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - D-AVR agrochémia a výživa rastlín - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - D-FPD fyziológia plodín a drevín - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - D-FPD fyziológia plodín a drevín - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - D-OCR ochrana rastlín - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - D-OCR ochrana rastlín - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - D-SRP špeciálna rastlinná produkcia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - D-SRP špeciálna rastlinná produkcia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - D-SZP špeciálna živočíšna produkcia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - D-SZP špeciálna živočíšna produkcia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - D-VRP všeobecná rastlinná produkcia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - D-VRP všeobecná rastlinná produkcia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - D-VYZ výživa - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - D-VYZ výživa - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FAPZ (Nitra) - D-VZP všeobecná živočíšna produkcia - denná prezenčná forma
   (od 25. 04. 2020 08:00 do 30. 06. 2020)
  • do štúdia: FEM (Nitra) - D-AOMA agrárny obchod a marketing - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - D-AOMA agrárny obchod a marketing - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - D-AOM agrárny obchod a marketing - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - D-AOM agrárny obchod a marketing - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - D-EMPA ekonomika a manažment podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - D-EMPA ekonomika a manažment podniku - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - D-EMP ekonomika a manažment podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - D-EMP ekonomika a manažment podniku - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - D-EPPA ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - D-EPPA ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - externá prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - D-EPP ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - denná prezenčná forma
  • do štúdia: FEM (Nitra) - D-EPP ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - externá prezenčná forma
   (od 01. 05. 2020 08:00 do 12. 06. 2020)
  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte FAPZ (Nitra), FEM (Nitra) 31. 08. 2020
   na fakulte FZKI (Nitra), TF (Nitra) 31. 10. 2020 00:00
   na fakulte FBP (Nitra), FEŠRR (Nitra) 17. 11. 2020 00:00