Elektronická prihláška na štúdium na SPU - Termíny

Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na SPU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Pokiaľ má viac typov prijímacieho konania rovnaký termín pre podávanie e-prihlášok, sú tieto typy napísané pod sebou a za posledným z nich nasleduje príslušný termín.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2019/2020

  • do štúdia: I-ABI aplikovaná biológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-ABI aplikovaná biológia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: I-ATI agrobiotechnológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-BKIA bezpečnosť a kontrola potravín - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín - externá prezenčná forma
  • do štúdia: I-TNI technológia potravín - denná prezenčná forma
   (od 01. 05. 2019 do 21. 06. 2019)
  • do štúdia: B-EKO agroekológia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: B-HIP hipológia - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: B-HIP hipológia - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: B-MRV manažment rastlinnej výroby - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: B-MZV manažment živočíšnej výroby - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: B-SCH špeciálne chovateľstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: B-VLU výživa ľudí - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: B-VLU výživa ľudí - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo - externá prezenčná forma - 2. etapa
   (od 01. 01. 2019 do 02. 08. 2019)
  • do štúdia: B-EMZ environmentálny manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-EMZ environmentálny manažment - externá prezenčná forma
  • do štúdia: B-RRPA regionálny rozvoj a politiky EÚ - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - externá prezenčná forma
  • do štúdia: B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - externá prezenčná forma
   (od 01. 01. 2019 do 26. 07. 2019)
  • do štúdia: B-ABB aplikovaná biológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-ABB aplikovaná biológia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: B-ABTB agrobiotechnológie /2014/ - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-APB agropotravinárstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín - externá prezenčná forma
  • do štúdia: B-PTG potraviny a technológie v gastronómii - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-VINB vinárstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-VINB vinárstvo - externá prezenčná forma
   (od 01. 01. 2019 do 21. 07. 2019)
  • do štúdia: I-EMZ environmentálny manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-EMZ environmentálny manažment - externá prezenčná forma
  • do štúdia: I-RRPA regionálny rozvoj a politiky EÚ - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ - externá prezenčná forma
  • do štúdia: I-RVTA rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - externá prezenčná forma
   (od 01. 01. 2019 do 23. 06. 2019)
  • do štúdia: I-AOM agrárny obchod a marketing - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-AOM agrárny obchod a marketing - externá prezenčná forma
  • do štúdia: I-EKPA ekonomika podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-EKP ekonomika podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-EKP ekonomika podniku - externá prezenčná forma
  • do štúdia: I-EKPS ekonomika podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-KME kvantitatívne metódy v ekonómii - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-MAP manažment podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-MAP manažment podniku - externá prezenčná forma
  • do štúdia: I-MERA medzinárodná ekonomika a rozvoj - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-MERA medzinárodná ekonomika a rozvoj - externá prezenčná forma
  • do štúdia: I-MER medzinárodná ekonomika a rozvoj - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-MERS medzinárodná ekonomika a rozvoj - denná prezenčná forma
   (od 01. 01. 2019 do 21. 06. 2019)
  • do štúdia: I-EKO agroekológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-GTA genetické technológie v agrobiológii - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-CHO špeciálne chovateľské odvetvia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-MRV manažment rastlinnej výroby - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-MRV manažment rastlinnej výroby - externá prezenčná forma
  • do štúdia: I-MZV manažment živočíšnej výroby - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-MZV manažment živočíšnej výroby - externá prezenčná forma
  • do štúdia: I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - externá prezenčná forma
  • do štúdia: I-VLU výživa ľudí - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-VLU výživa ľudí - externá prezenčná forma
  • do štúdia: I-VOR výživa a ochrana rastlín - denná prezenčná forma
  • do štúdia: I-VZK výživa zvierat a krmivárstvo - denná prezenčná forma
   (od 01. 01. 2019 do 15. 06. 2019)
  • do štúdia: B-EKO agroekológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-HIP hipológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-HIP hipológia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: B-MRV manažment rastlinnej výroby - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-MZV manažment živočíšnej výroby - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-SCH špeciálne chovateľstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - externá prezenčná forma
  • do štúdia: B-VLU výživa ľudí - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-VLU výživa ľudí - externá prezenčná forma
  • do štúdia: B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo - externá prezenčná forma
  • do štúdia: B-AIE aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-AIE aplikácie informatiky v podnikovej ekonomike a riadení - externá prezenčná forma
  • do štúdia: B-EEM environmentálna ekonomika a manažment - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-EKP ekonomika podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-EKP ekonomika podniku - externá prezenčná forma
  • do štúdia: B-KME kvantitatívne metódy v ekonómii - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-MAP manažment podniku - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-MAP manažment podniku - externá prezenčná forma
  • do štúdia: B-MPAA medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-MPA medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-MPAS medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-OBP obchodné podnikanie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-OBP obchodné podnikanie - externá prezenčná forma
  • do štúdia: B-UCT účtovníctvo - denná prezenčná forma
  • do štúdia: B-UCT účtovníctvo - externá prezenčná forma
   (od 01. 01. 2019 do 30. 04. 2019)
  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   17. 11. 2019 00:00


 • akademický rok 2019/2020 - pre doktorandský typ štúdia

  • do štúdia: D-ABT agrobiotechnológie - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-ABT agrobiotechnológie - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-MBI molekulárna biológia - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-MBI molekulárna biológia - externá prezenčná forma
  • do štúdia: D-TEP technológia potravín - denná prezenčná forma
  • do štúdia: D-TEP technológia potravín - externá prezenčná forma
   (od 01. 01. 2019 do 31. 05. 2019)
  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   na fakulte FZKI (Nitra), TF (Nitra) 31. 10. 2019 00:00
   na fakulte FBP (Nitra), FEŠRR (Nitra) 17. 11. 2019 00:00