Elektronická prihláška na štúdium na SPU - Termíny

Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku (ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na SPU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Pokiaľ má viac typov prijímacieho konania rovnaký termín pre podávanie e-prihlášok, sú tieto typy napísané pod sebou a za posledným z nich nasleduje príslušný termín.

Termíny na podávanie e-prihlášok do obdobia:
 • zimný semester 2020/2021

  • do štúdia: B-KBC krajinné inžinierstvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: B-KBC krajinné inžinierstvo - externá prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: B-PUISP Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: B-ZBC záhradníctvo - denná prezenčná forma - 2. etapa
  • do štúdia: B-ZBC záhradníctvo - externá prezenčná forma - 2. etapa
   (od 20. 06. 2020 do 07. 08. 2020)
  • do štúdia: B-ZBC záhradníctvo - externá prezenčná forma
   (od 18. 11. 2019 do 30. 04. 2020)
  • do štúdia: B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra - denná prezenčná forma
   (od 18. 11. 2019 do 31. 03. 2020)
  • do všetkých ostatných typov prijímacích skúšok :
   (od 18. 11. 2019 do 30. 04. 2020)

  • na prehliadanie bude evidencia e-prihlášok prístupná až do:
   30. 09. 2020