Elektronická přihláška ke studiu na SPU - Založení evidence přihlášek

Tato aplikace Vám umožňuje založit novou evidenci Vašich e-přihlášek. Postupujte, prosím, dle následujících pokynů. Při vyplňování e-přihlášky si pozorně přečtěte všechny texty.

V současné době neprobíhá na SPU žádné období pro podávání ani prohlížení e-přihlášek.

V případě problémů při práci se systémem můžete zaslat dotaz prostřednictvím tohoto formuláře.