Elektronická prihláška na štúdium na SPU - Založenie evidencie prihlášok

Táto aplikácia Vám umožňuje založiť novú evidenciu Vašich e-prihlášok. Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov. Pri vyplňovaní e-prihlášky si pozorne prečítajte všetky texty.

Vyberte fakultu, na ktorú si želáte podať e-prihlášku:

 
 
 
 


Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 

V prípade problémov pri práci so systémom môžete zaslať otázku prostredníctvom tohto formulára.