Elektronická prihláška na štúdium na SPU - Založenie evidencie prihlášok

Táto aplikácia Vám umožňuje založiť novú evidenciu Vašich e-prihlášok. Postupujte, prosím, podľa nasledujúcich pokynov. Pri vyplňovaní e-prihlášky si pozorne prečítajte všetky texty.

V súčasnej dobe neprebieha na SPU žiadne obdobie pre podávanie ani prehliadanie e-prihlášok.

V prípade problémov pri práci so systémom môžete zaslať otázku prostredníctvom tohto formulára.