Fakulta ekonomiky a manažmentu - orgány pracoviska

Akademický senát (Fakulta ekonomiky a manažmentu)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Akademický senát (Fakulta ekonomiky a manažmentu).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:
podpredseda:
Ing. Jakub Berčík, PhD.
tajomníčka:

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mail
Poznámka
Ing. Marta Paula Bendelová
FEM D-EPP den [roč 2]
KMO FEM
jakubstudio@gmail.com
KE FEM, ext FEŠRR
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.KM FEMradomira.greganova@uniag.sk
KE FEMdaniela.hupkova@gmail.com
Bc. Filip Kurek
FEM C-MBA ext [roč 1], FEM I-MERA den [sem 3, roč 2]
FEM I-MERA den [sem 3, roč 2]lyciusrichard9@gmail.com
KJ FEM
Lubomira.Moravcova@uniag.sk
KM FEMdana.orszaghova@uniag.sk, Dana.Orszaghova@uniag.sk
KHP FEM, ext FEŠRRartan.qineti@gmail.com, artan.qineti@uniag.sk
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.KMan FEMMaria.Sajbidorova@uniag.sk
KF FEMMarian.Toth@uniag.sk
CIT FEMDarina.Tothova@uniag.sk
Ing. Filip ValentíniFEM D-EMP den [roč 2]