Fakulta ekonomiky a manažmentu - orgány pracoviska

Akademický senát (Fakulta ekonomiky a manažmentu)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Akademický senát (Fakulta ekonomiky a manažmentu).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
podpredseda:Ing. Jakub Berčík, PhD.
tajomníčka:doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
Ing. Marta Paula BendelováFEM D-EPP den [roč 2]martabendelova@gmail.com
Ing. Jakub Berčík, PhD.KMO FEMjakubstudio@gmail.com
Ing. Eva Ďurišová, MBAFEM D-EMP den [roč 3]xdurisovae@is.uniag.sk
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.KE FEM, ext FEŠRRlubomir.gurcik@uniag.sk
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.KM FEMradomira.greganova@uniag.sk
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.KE FEMdaniela.hupkova@gmail.com
Bc. Richard Lycius, MBAFEM I-MERA den [sem 1, roč 1]lyciusrichard9@gmail.com
Bc. Martin MatejovFEM I-AOM den [sem 3, roč 2]m.matejov98@gmail.com
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.KJ FEMLubomira.Moravcova@uniag.sk
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.KM FEMdana.orszaghova@uniag.sk, Dana.Orszaghova@uniag.sk
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.KHP FEM, ext FEŠRRartan.qineti@gmail.com, artan.qineti@uniag.sk
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.KMan FEMMaria.Sajbidorova@uniag.sk
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.KF FEMMarian.Toth@uniag.sk
RNDr. Darina Tóthová, PhD.CIT FEMDarina.Tothova@uniag.sk
Ing. Filip ValentíniFEM C-MBA ext [roč 2], FEM D-EMP den [roč 2]valentini.filip1@gmail.com