Fakulta ekonomiky a manažmentu - orgány pracoviska

Vedecká rada (Fakulta ekonomiky a manažmentu)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedecká rada (Fakulta ekonomiky a manažmentu).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predsedníčka:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
podpredsedníčka:doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
tajomníčka:Ing. Janka Balážiová

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
Ing. Janka BalážiováDFEM FEMjanka.balaziova@uniag.sk
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.FEŠRR, KPr FEŠRR, ext FEMAnna.Bandlerova@uniag.sk
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.KŠOV FEMEditors@roaae.org, Lubica.Bartova@uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.KE FEM, KZVMP R R, DFEM FEMPeter.Bielik@uniag.sk
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.KÚ FEMjozef.bojnansky@uniag.sk
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.KEP FEŠRRstefan.buday@uniag.sk
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.KŠOV FEMPeter.Fandel@uniag.sk
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.KE FEM, ext FEŠRRlubomir.gurcik@uniag.sk
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.KI FEMklara.hennyeyova@uniag.sk
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.ext DFEM FEMstefan.hittmar@fri.uniza.sk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKMO FEM, FEMelena.horska@gmail.com, Elena.Horska@uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.ext FEMladislav.kabat@vsemvs.sk
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.KMi FBPkacaniov@afnet.uniag.sk, Miroslava.Kacaniova@uniag.sk
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.KMan FEMMaria.Kadlecikova@uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.KMan FEM, FEMzuzana.kapsdorferova@uniag.sk
prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.ext FEMqkliestik@is.uniag.sk
doc. Dr inż. Andrzej Krasnodebskiext KE FEMrrkrasno@cyf-kr.edu.pl
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.ext FEMqkubickova@is.uniag.sk
doc. Ing. Milan Kučera, CSc.KÚ FEMmilan.kucera@uniag.sk
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.KÚ FEManna.lateckova@uniag.sk
prof. Ing. Dagmar Lesáková, PhD.ext FEMqlesakova@is.uniag.sk
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.KSV FEM, KPTC R R, ext KEP FEŠRRdanka.moravcikova@uniag.sk
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.KMO FEMludmilanagyova@hotmail.com, Ludmila.Nagyova@uniag.sk
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.KEZ FAPZ, FAPZpeter.ondrisik@uniag.sk
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.KM FEMdana.orszaghova@uniag.sk, Dana.Orszaghova@uniag.sk
Ing. Martin Pelikán, Ph.D.ext FEMqpelikan@is.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevnýext FEMqplevny@is.uniag.sk
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.KHP FEMJan.Pokrivcak@uniag.sk, jpokrivcak@yahoo.com
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.KHP FEM, ext FEŠRRartan.qineti@gmail.com, artan.qineti@uniag.sk
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.KHP FEMmiroslava.rajcaniova@uniag.sk
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.KŠOV FEMJozef.Repisky@uniag.sk
doc. Ing. Ladislav Rolínek, PhD.ext FEMrolinek@ef.jcu.cz
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.KMO FEM, FEMpatrik.rovny@gmail.com
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.KF FEMpeter.serences@uniag.sk
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.KŠOV FEMzlata.sojkova@uniag.sk
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.KMan FEMMaria.Sajbidorova@uniag.sk
Ing. Vojtech Tĺčik, PhD.ext FEMqtlcik@is.uniag.sk
doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.KE FEM, FEMnturcek@gmail.com
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.KMan FEMiveta.ubreziova@uniag.sk
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.KE FEMIveta.Zentkova@uniag.sk