Fakulta ekonomiky a manažmentu - orgány pracoviska

Vedecká rada (Fakulta ekonomiky a manažmentu)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedecká rada (Fakulta ekonomiky a manažmentu).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predsedníčka:
podpredsedníčka:
tajomníčka:

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
DFEM FEM
janka.balaziova@uniag.sk
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.
KŠOV FEM
KE FEM, KZVMP R R, DFEM FEM
KÚ FEM
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.ext FEMqcabyova@is.uniag.sk
ext FEMqdano@is.uniag.sk
ext FEM
KE FEM, ext FEŠRRlubomir.gurcik@uniag.sk
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.KI FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKMO FEM, FEM
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.KE FEMdaniela.hupkova@gmail.com
KOVV FZKI
kacaniov@afnet.uniag.sk, Miroslava.Kacaniova@uniag.sk
KMan FEM, FEM
Ing. Iveta Košovská, PhD.
KÚ FEM, FEM
iveta.kosovska@uniag.sk
doc. Dr inż. Andrzej Krasnodebski
ext KE FEM
rrkrasno@cyf-kr.edu.pl
KMan FEM, R R
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.KÚ FEM
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.KEAaI TFondrej.lukac@uniag.sk
ext KMan FEMqmesko@is.uniag.sk
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
KSV FEM, KPTC R R, ext KEP FEŠRR
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.KMO FEM
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.FAPZ, KEaB FAPZ
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
KM FEM
dana.orszaghova@uniag.sk, Dana.Orszaghova@uniag.sk
Ing. Martin Pelikán, Ph.D.ext FEMqpelikan@is.uniag.sk
ext FEM
qplevny@is.uniag.sk
KHP FEMJan.Pokrivcak@uniag.sk, jpokrivcak@yahoo.com
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
KHP FEM, ext FEŠRR
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
KHP FEM
miroslava.rajcaniova@uniag.sk
KŠOV FEM
FEŠRR, KVS FEŠRR, ext KRR FEŠRR
KMO FEM, FEM
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
KMan FEM, FEM
Radovan.Savov@uniag.sk
KŠOV FEM
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
KMan FEM
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmováext FEŠRRqskodovaparm@is.uniag.sk
Ing. Jozef Šumichrast, PhD.
ext FEM
KF FEM
Marian.Toth@uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.KE FEM, FEMnturcek@gmail.com
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.ext FEMqzufan@is.uniag.sk