Fakulta ekonomiky a manažmentu - orgány pracoviska

Vedecká rada (Fakulta ekonomiky a manažmentu)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedecká rada (Fakulta ekonomiky a manažmentu).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predsedníčka:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
podpredsedníčka:doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
tajomníčka:Ing. Janka Balážiová

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
Ing. Janka BalážiováDFEM FEMjanka.balaziova@uniag.sk
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.KŠOV FEMEditors@roaae.org, Lubica.Bartova@uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.KE FEM, KZVMP R R, DFEM FEMPeter.Bielik@uniag.sk
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.KÚ FEMjozef.bojnansky@uniag.sk
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.ext FEMqcabyova@is.uniag.sk
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.ext FEMqdano@is.uniag.sk
doc. Ing. Milan Džupina, PhD.ext FEMqdzupina@is.uniag.sk
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.KE FEM, ext FEŠRRlubomir.gurcik@uniag.sk
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.KI FEMklara.hennyeyova@uniag.sk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKMO FEM, FEMelena.horska@gmail.com, Elena.Horska@uniag.sk
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.KE FEMdaniela.hupkova@gmail.com
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.KOVV FZKIkacaniov@afnet.uniag.sk, Miroslava.Kacaniova@uniag.sk
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.KMan FEM, FEMzuzana.kapsdorferova@uniag.sk
Ing. Iveta Košovská, PhD.KÚ FEM, FEMiveta.kosovska@uniag.sk
doc. Dr inż. Andrzej Krasnodebskiext KE FEMrrkrasno@cyf-kr.edu.pl
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.KMan FEM, R Rdrahoslav.lancaric@uniag.sk
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.KÚ FEManna.lateckova@uniag.sk
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.KEAaI TFondrej.lukac@uniag.sk
Ing. Marián Meško, PhD.ext KMan FEMqmesko@is.uniag.sk
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.KSV FEM, KPTC R R, ext KEP FEŠRRdanka.moravcikova@uniag.sk
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.KMO FEMludmilanagyova@hotmail.com, Ludmila.Nagyova@uniag.sk
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.FAPZ, KEaB FAPZpeter.ondrisik@uniag.sk
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.KM FEMdana.orszaghova@uniag.sk, Dana.Orszaghova@uniag.sk
Ing. Martin Pelikán, Ph.D.ext FEMqpelikan@is.uniag.sk
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevnýext FEMqplevny@is.uniag.sk
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.KHP FEMJan.Pokrivcak@uniag.sk, jpokrivcak@yahoo.com
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.KHP FEM, ext FEŠRRartan.qineti@gmail.com, artan.qineti@uniag.sk
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.KHP FEMmiroslava.rajcaniova@uniag.sk
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.KŠOV FEMJozef.Repisky@uniag.sk
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.FEŠRR, KVS FEŠRR, ext KRR FEŠRROlga.Rohacikova@uniag.sk
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.KMO FEM, FEMpatrik.rovny@gmail.com
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.KMan FEM, FEMRadovan.Savov@uniag.sk
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.KŠOV FEMzlata.sojkova@uniag.sk
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.KMan FEMMaria.Sajbidorova@uniag.sk
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmováext FEŠRRqskodovaparm@is.uniag.sk
Ing. Jozef Šumichrast, PhD.ext FEMqsumichrast@is.uniag.sk
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.KF FEMMarian.Toth@uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.KE FEM, FEMnturcek@gmail.com
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.ext FEMqzufan@is.uniag.sk