Fakulta ekonomiky a manažmentu - orgány pracoviska

Programová komisia študijného programu (D-EMP ekonomika a manažment podniku)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Programová komisia študijného programu (D-EMP ekonomika a manažment podniku).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mailPoznámka
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.KE FEM, DFEM FEMizabela.adamickova@uniag.sk
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.FEŠRR, KPr FEŠRR, ext FEM
KE FEM, KZVMP R R, DFEM FEMPeter.Bielik@uniag.sk
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.KÚ FEM
ext FEM
qdrabek@is.uniag.sk
externý člen
prof. mpx. h.c. Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.
ext FEM
Vladimir.Gozora@uniag.sk
externý člen
KE FEM, ext FEŠRR
KI FEMklara.hennyeyova@uniag.sk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKMO FEM, FEMelena.horska@gmail.com, Elena.Horska@uniag.sk
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
KE FEM
daniela.hupkova@gmail.com
KMan FEM, FEM
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.KMO FEMludmilanagyova@hotmail.com, Ludmila.Nagyova@uniag.sk
doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
KŠOV FEM
prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.
ext FEM
qszabo@is.uniag.skexterný člen
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.KE FEM, FEM
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
KE FEM
Iveta.Zentkova@uniag.sk