Fakulta ekonomiky a manažmentu - orgány pracoviska

Programová komisia študijného programu (D-EMPA ekonomika a manažment podniku )

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Programová komisia študijného programu (D-EMPA ekonomika a manažment podniku ).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mailPoznámka
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.KE FEM, DFEM FEMizabela.adamickova@uniag.sk
FEŠRR, KPr FEŠRR, ext FEM
Anna.Bandlerova@uniag.sk
KE FEM, KZVMP R R, DFEM FEM
Peter.Bielik@uniag.sk
KÚ FEMjozef.bojnansky@uniag.sk
doc. Ing. Josef Drábek, CSc.ext FEMqdrabek@is.uniag.skexterný člen
prof. mpx. h.c. Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.ext FEMexterný člen
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.KE FEM, ext FEŠRRlubomir.gurcik@uniag.sk
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.KI FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
KMO FEM, FEM
KE FEM
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.
KMan FEM, FEM
zuzana.kapsdorferova@uniag.sk
KMO FEM
doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.KŠOV FEMpeter.obtulovic@uniag.sk
ext FEM
externý člen
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.KE FEM, FEMnturcek@gmail.com
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
KE FEM
Iveta.Zentkova@uniag.sk