Fakulta ekonomiky a manažmentu - orgány pracoviska

Programová komisia študijného programu (D-AOMA agrárny obchod a marketing )

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Programová komisia študijného programu (D-AOMA agrárny obchod a marketing ).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predsedníčka:

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mail
Poznámka
KŠOV FEMEditors@roaae.org, Lubica.Bartova@uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
KE FEM, KZVMP R R, DFEM FEM
Peter.Bielik@uniag.sk
doc. Ing. Milan Džupina, PhD.ext FEMqdzupina@is.uniag.skexterný člen
KMO FEM, FEM
elena.horska@gmail.com, Elena.Horska@uniag.sk
KMan FEM, FEMzuzana.kapsdorferova@uniag.sk
KÚ FEManna.lateckova@uniag.sk
ext FEM
qlesakova@is.uniag.skexterný člen
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
KMO FEM
KM FEM
doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.KŠOV FEMZuzana.Polakova@uniag.sk
KŠOV FEMJozef.Repisky@uniag.sk
KMO FEM, FEMpatrik.rovny@gmail.com
KHP FEM
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.CIP FEŠRR, KVS FEŠRR