Fakulta ekonomiky a manažmentu - orgány pracoviska

Programová komisia študijného programu (D-EPP ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Programová komisia študijného programu (D-EPP ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predsedníčka:

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mail
Poznámka
KŠOV FEM
Editors@roaae.org, Lubica.Bartova@uniag.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
KE FEM, KZVMP R R, DFEM FEM
Peter.Bielik@uniag.sk
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.KŠOV FEMPeter.Fandel@uniag.sk
KMO FEM, FEM
Dr.h.c. prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc.
ext FEM
ladislav.kabat@vsemvs.sk
externý člen
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.KMan FEM, FEMzuzana.kapsdorferova@uniag.sk
KMO FEMLubica.Kubicova@uniag.sk
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
KSV FEM, KPTC R R, ext KEP FEŠRR
danka.moravcikova@uniag.sk
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
KMO FEM
ludmilanagyova@hotmail.com, Ludmila.Nagyova@uniag.sk
KHP FEMJan.Pokrivcak@uniag.sk, jpokrivcak@yahoo.com
KHP FEM, ext FEŠRRartan.qineti@gmail.com, artan.qineti@uniag.sk
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
KHP FEM
miroslava.rajcaniova@uniag.sk
KŠOV FEM
doc. Ing. Anita Romanová, PhD.ext FEM
externý člen
KHP FEMroman.serences@uniag.sk
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.KEP FEŠRR, FEŠRR, ext FEMpavol.schwarcz@uniag.sk
KŠOV FEM
zlata.sojkova@uniag.sk
KMan FEM
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
ext FEM
qvanova@is.uniag.sk
externý člen