Fakulta ekonomiky a manažmentu - orgány pracoviska

Programová komisia študijného programu (D-EPPA ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva )

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Programová komisia študijného programu (D-EPPA ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva ).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predsedníčka:

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mail
Poznámka
KŠOV FEM
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.KE FEM, KZVMP R R, DFEM FEMPeter.Bielik@uniag.sk
KŠOV FEM
Peter.Fandel@uniag.sk
KMO FEM, FEMelena.horska@gmail.com, Elena.Horska@uniag.sk
ext FEM
externý člen
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.KMan FEM, FEM
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
KMO FEM
Lubica.Kubicova@uniag.sk
KSV FEM, KPTC R R, ext KEP FEŠRR
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.KMO FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.KHP FEMJan.Pokrivcak@uniag.sk, jpokrivcak@yahoo.com
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.KHP FEM, ext FEŠRRartan.qineti@gmail.com, artan.qineti@uniag.sk
KHP FEM
KŠOV FEM
ext FEM
externý člen
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
KHP FEM
roman.serences@uniag.sk
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.KEP FEŠRR, FEŠRR, ext FEM
prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.KŠOV FEM
KMan FEM
Maria.Sajbidorova@uniag.sk
ext FEM
qvanova@is.uniag.skexterný člen