Fakulta ekonomiky a manažmentu - orgány pracoviska

Vedenie fakulty (Fakulta ekonomiky a manažmentu)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedenie fakulty (Fakulta ekonomiky a manažmentu).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
IdentifikáciaE-mail
Poznámka
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.KE FEM, ext FEŠRR
predseda akademického senátu
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKMO FEM, FEMelena.horska@gmail.com, Elena.Horska@uniag.skdekanka FEM
KMan FEM, FEM
zuzana.kapsdorferova@uniag.sk
prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
KÚ FEM, FEM
prodekanka pre vzdelávanie
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
KMO FEM, FEM
prodekan pre technický a personálny rozvoj
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
KMan FEM, FEM
Radovan.Savov@uniag.skprodekan pre strategický rozvoj a spoluprácu s praxou
Ing. Erika ŠindlerováDFEM FEMErika.Sindlerova@uniag.sktajomníčka fakulty
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.KE FEM, FEM
prodekanka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou