Fakulta ekonomiky a manažmentu - orgány pracoviska

Vedenie fakulty (Fakulta ekonomiky a manažmentu)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedenie fakulty (Fakulta ekonomiky a manažmentu).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.KE FEM, ext FEŠRRlubomir.gurcik@uniag.skpredseda akademického senátu
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKMO FEM, FEMelena.horska@gmail.com, Elena.Horska@uniag.skdekanka FEM
doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.KMan FEM, FEMzuzana.kapsdorferova@uniag.skprodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Ing. Iveta Košovská, PhD.KÚ FEM, FEMiveta.kosovska@uniag.skprodekanka pre vzdelávanie
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.KMO FEM, FEMpatrik.rovny@gmail.comprodekan pre technický a personálny rozvoj
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.KMan FEM, FEMRadovan.Savov@uniag.skprodekan pre strategický rozvoj a spoluprácu s praxou
Ing. Erika ŠindlerováDFEM FEMErika.Sindlerova@uniag.sktajomníčka fakulty
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.KE FEM, FEMnturcek@gmail.comprodekanka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou