Fakulta ekonomiky a manažmentu - orgány pracoviska

Kolégium dekana (Fakulta ekonomiky a manažmentu)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Kolégium dekana (Fakulta ekonomiky a manažmentu).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.KÚ FEMjozef.bojnansky@uniag.sk
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.KŠOV FEMPeter.Fandel@uniag.sk
prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.KE FEM, ext FEŠRRlubomir.gurcik@uniag.sk
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.KI FEMklara.hennyeyova@uniag.sk
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.KM FEMradomira.greganova@uniag.sk
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKMO FEM, FEMelena.horska@gmail.com, Elena.Horska@uniag.sk
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.KJ FEMLubomira.Moravcova@uniag.sk
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.KSV FEM, KPTC R R, ext KEP FEŠRRdanka.moravcikova@uniag.sk
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.KMO FEMludmilanagyova@hotmail.com, Ludmila.Nagyova@uniag.sk
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.KM FEMdana.orszaghova@uniag.sk, Dana.Orszaghova@uniag.sk
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.KHP FEMJan.Pokrivcak@uniag.sk, jpokrivcak@yahoo.com
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.KŠOV FEMJozef.Repisky@uniag.sk
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.ext KF FEMpeter.serences@uniag.sk
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.KMan FEMMaria.Sajbidorova@uniag.sk
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.CPPP FEMzatkova@is.uniag.sk
Ing. Erika ŠindlerováDFEM FEMErika.Sindlerova@uniag.sk
RNDr. Darina Tóthová, PhD.CIT FEMDarina.Tothova@uniag.sk
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.KE FEM, FEMnturcek@gmail.com
prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.KMan FEM [ukončené]iveta.ubreziova@uniag.sk