Fakulta ekonomiky a manažmentu - orgány pracoviska

Kolégium dekana (Fakulta ekonomiky a manažmentu)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Kolégium dekana (Fakulta ekonomiky a manažmentu).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.KÚ FEMjozef.bojnansky@uniag.sk
doc. Ing. Peter Fandel, CSc.KŠOV FEM
KE FEM, ext FEŠRRlubomir.gurcik@uniag.sk
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
KI FEM
klara.hennyeyova@uniag.sk
KM FEM
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
KMO FEM, FEM
KJ FEMLubomira.Moravcova@uniag.sk
KSV FEM, KPTC R R, ext KEP FEŠRR
danka.moravcikova@uniag.sk
KMO FEM
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.KM FEM
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
KHP FEM
Jan.Pokrivcak@uniag.sk, jpokrivcak@yahoo.com
KŠOV FEMJozef.Repisky@uniag.sk
ext KF FEM
peter.serences@uniag.sk
KMan FEMMaria.Sajbidorova@uniag.sk
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
CPPP FEM
zatkova@is.uniag.sk
Ing. Erika Šindlerová
DFEM FEM
Erika.Sindlerova@uniag.sk
RNDr. Darina Tóthová, PhD.CIT FEMDarina.Tothova@uniag.sk
KE FEM, FEM
KMan FEM [ukončené]iveta.ubreziova@uniag.sk