Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - orgány pracoviska

Vedenie univerzity

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedenie univerzity.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
IdentifikáciaE-mailPoznámka
SR R R
kancelárka
Kves R
kvestorka
KKPaPÚ FZKI, R Rrektorka
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.KMan FEM, R R
prorektor
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.KVZ FAPZ, R R
prorektor
KEP FEŠRR, R R
prorektor
KDaM TF, R Rprorektor
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
KCH FBP, PZU UP, R R
prorektor