Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - orgány pracoviska

Akademický senát

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Akademický senát.

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predsedníčka:doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
tajomníčka:
Mgr. Mária Urbanová

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mailPoznámka
KŠOV FEM
Ing. Marta Paula Bendelová
FEM D-EPP den [roč 2]
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
KBaB FBP
KVĽ FAPZ
Marta.Habanova@uniag.sk
Ing. Romana Janoušková
TF D-DSD14 den [roč 1]
romana.janouskova.rj@gmail.com
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
KMi FBP
Ing. Marián Kováčik, PhD.KEP FEŠRR
Ing. Ján Kovarovič
FBP D-TEP den [roč 4]
xkovarovic@is.uniag.sk
FAPZ D-VZP den [roč 2]
KZSBT TF
Jana.Lendelova@uniag.sk, jlendelovauniag@gmail.com
FEŠRR D-IRV den [roč 2]
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.KEAaI TF
FZKI D-KID den [roč 3]
FAPZ D-SRP den [roč 3]
KŠZ FAPZ
KZaKA FZKI
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.KSV FEM, KPTC R R, ext KEP FEŠRRdanka.moravcikova@uniag.sk
FZKI B-KBC den [sem 4, roč 2]jahodovnik1994@gmail.com
KFR FAPZ
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.KPr FEŠRRlucia.palsova@gmail.com, Lucia.Palsova@uniag.sk
KHP FEM, ext FEŠRR
artan.qineti@gmail.com, artan.qineti@uniag.sk
KEP FEŠRR
lubica.rumanovska@gmail.com
Ing. Zuzana Sitárová
TF I-KBI [ukončené]
KBaH FZKI
KKPaPÚ FZKI
lucia.tatosova@uniag.sk
FBP D-MBI den [roč 4]
filip.tirpak@gmail.com
Ing. Juraj Tulík, PhD.KDaM TF
CIKT UPMaria.Urbanova@uniag.sk
KBaB FBPDana.Urminska@uniag.sk
KZVMP R R
Ing. Filip Valentíni
FEM D-EMP den [roč 2]
Ing. Danica VraniakováUFZ Kves Rvraniakova@is.uniag.sk