Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - orgány pracoviska

Akademický senát

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Akademický senát.

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predsedníčka:doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
tajomníčka:Mgr. Mária Urbanová

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
Bc. Marek BaničFEŠRR I-RRP den [sem 3, roč 2]marek.banic.sus@gmail.com
prof. Ing. Ľubica Bartová, CSc.KŠOV FEMEditors@roaae.org, Lubica.Bartova@uniag.sk
Ing. Marta Paula BendelováFEM D-EPP den [roč 2]martabendelova@gmail.com
Ing. Dominika Čeryová, PhD.DFEM FEMd.ceryova@gmail.com
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.KVĽ FAPZMarta.Habanova@uniag.sk
Ing. Mária Holovičová, PhD.UUS Kves Rmariaholovicova23@gmail.com
Ing. Romana JanouškováTF D-DSD14 den [roč 1]romana.janouskova.rj@gmail.com
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.KMi FBPsona.javorekova@uniag.sk
Ing. Vladimír Kišš, PhD.KBaH FZKIvlado.kiss@gmail.com
Ing. Marián Kováčik, PhD.KEP FEŠRRkovacik.marian@hotmail.com
Ing. Ján KovarovičFBP D-TEP den [roč 4]xkovarovic@is.uniag.sk
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.KZSBT TFJana.Lendelova@uniag.sk, jlendelovauniag@gmail.com
Ing. Ivana LichnerováFEŠRR D-IRV den [roč 2]lichnerova.ivana@centrum.sk
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.KEAaI TFondrej.lukac@uniag.sk
Ing. Martin ManinaFZKI D-KID den [roč 3]martinmanina@yahoo.com
Ing. Ján MarekFAPZ D-SRP den [roč 3]hansi.marek@gmail.com
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.KŠZ FAPZJuraj.Mlynek@uniag.sk
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.KZaKA FZKILubos.Moravcik@uniag.sk
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.KSV FEM, KPTC R R, ext KEP FEŠRRdanka.moravcikova@uniag.sk
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.KFR FAPZKatarina.Olsovska@uniag.sk
doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.KPr FEŠRRlucia.palsova@gmail.com, Lucia.Palsova@uniag.sk
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.KHP FEM, ext FEŠRRartan.qineti@gmail.com, artan.qineti@uniag.sk
Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.KEP FEŠRRlubica.rumanovska@gmail.com
Bc. Zuzana SitárováTF I-KBI den [sem 3, roč 2]lukacikova.zuz@gmail.com
Ing. Andrej Tárník, PhD.KBaH FZKIandrej.tarnik@uniag.sk
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.KKPaPÚ FZKIlucia.tatosova@uniag.sk
Ing. Filip TirpákFBP D-MBI den [roč 4]filip.tirpak@gmail.com
Ing. Marián Tokár, PhD.KTKRP FBPxtokar@is.uniag.sk
Ing. Juraj Tulík, PhD.KDaM TFxtulik@is.uniag.sk
Mgr. Mária UrbanováCIKT UPMaria.Urbanova@uniag.sk
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.KBaB FBPDana.Urminska@uniag.sk
Mgr. Vladislav ValachKZVMP R RVladislav.Valach@is.uniag.sk, vladislav.valach@uniag.sk
Ing. Danica VraniakováUFZ Kves Rvraniakova@is.uniag.sk