Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - orgány pracoviska

Správna rada

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Správna rada.

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
podpredseda:doc. Ing. Milan Belica, PhD.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
Ing. Štefan Adam, PhD.ext SPUfilip.adam@orangemail.skMŠ SR
Ing. Stanislav Becík, PhD.ext FAPZqbecik@is.uniag.skMŠ SR
doc. Ing. Milan Belica, PhD.KVS FEŠRR [vyňatie]belica@is.uniag.sk
Ing. Gabriel Csollárext SPUqcsollar@is.uniag.sk
Ing. Pavol HudecFEM C-MBA [neúsp. ukončené]42469@is.uniag.sk
Ing. Timotej Husár, CSc.ext SPUqhusar@is.uniag.skR-SPU
Ing. Štefan Chudoba, PhD.ext SPUqchudoba@is.uniag.skMŠ SR
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.KAVR FAPZpeter.kovacik@uniag.sk
Ing. Oľga Lajdová, CSc.
Ing. Milan Lapšanský
Ing. Tibor Lörinczext SPUqlorincz@is.uniag.sk
Ing. Zuzana Nouzovská
Ing. Filip TirpákFBP D-MBI den [roč 4]filip.tirpak@gmail.com