Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - orgány pracoviska

Správna rada

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Správna rada.

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
podpredseda:
doc. Ing. Milan Belica, PhD.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mail
Poznámka
ext SPUfilip.adam@orangemail.skMŠ SR
ext FAPZqbecik@is.uniag.sk
MŠ SR
doc. Ing. Milan Belica, PhD.
KVS FEŠRR [vyňatie]
belica@is.uniag.sk
ext SPU
FEM C-MBA [neúsp. ukončené]
ext SPU
R-SPU
ext SPUMŠ SR
prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.KAVR FAPZpeter.kovacik@uniag.sk
Ing. Oľga Lajdová, CSc.
Ing. Milan Lapšanský
Ing. Tibor Lörincz
ext SPU
Ing. Zuzana Nouzovská
FBP D-MBI den [roč 4]