Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - orgány pracoviska

Vedecká rada

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedecká rada.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.FEŠRR, KPr FEŠRR, ext FEMAnna.Bandlerova@uniag.skFEŠRR SPU v Nitre
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.KE FEM, KZVMP R R, DFEM FEMPeter.Bielik@uniag.skFEM SPU v Nitre
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.ústredný riaditeľ, Štátna veterinárna a potravinová správa SRjozef.bires@svps.sk
Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.KVZ FAPZDaniel.Biro@uniag.skFAPZ SPU v Nitre
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.KTKRP FBPTatiana.Bojnanska@uniag.skABT SPU v Nitre
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.KFR FAPZmarian.brestic@uniag.skFAPZ SPU v Nitre
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.KRBE FEŠRR, ext CVOZE TFjan.gadus@uniag.skFEŠRR SPU v Nitre
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.KZSBT TF, TFRoman.Galik@uniag.skdekan TF SPU v Nitre
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.KBaB FBPZdenka.Galova@uniag.skFBP SPU v Nitre
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.KKPaPÚ FZKI, R Rklaudia.halaszova@gmail.com, Klaudia.Halaszova@uniag.skrektorka SPU v Nitre
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.KZ FZKI, ext FAPZalzbeta.hegedusova@uniag.skFZKI SPU v Nitre
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKMO FEM, FEMelena.horska@gmail.com, Elena.Horska@uniag.skdekanka FEM SPU v Nitre
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.KEAaI TFdusan.hruby@uniag.skTF SPU v Nitre
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.KBaH FZKI, FZKIdusan.igaz@uniag.skdekan FZKI SPU v Nitre
doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.riaditeľka, Ústav krajinnej ekológie SAVzita.izakovicova@savba.sk
doc. Ing. Pavol Konštiak, CSc.I. viceprezident, Zväz obchodu SRugr@kon-rad.sk
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.rektor, Technická univerzita vo Zlovenerektor@tuzvo.sk, viera.tallova@tuzvo.sk
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.KMan FEM, R Rdrahoslav.lancaric@uniag.skprorektor SPU v Nitre
Ľubomír Lőrincpredseda / podpredseda, Komora obcí / ZMOSstarosta@santovka.sk
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.KFŽ FBP, FBPnorbert.lukac@uniag.skdekan FBP SPU v Nitre
Bc. Emil Machopredseda, SPPKemil.macho@sppk.sk
Ing. Gabriela Matečnáministerka, MPaRV SRGabriela.Matecna@land.gov.sk
Ing. Alexander Matušekprezident, Zväz automobilového priemyslu SRsekretariat@zapsr.sk
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.KZSBT TFstefan.mihina@uniag.skTF SPU v Nitre
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.rektorka , UVLF v Košiciachjana.mojzisova@uvlf.skrektorka UVLF v Košiciach
Ing. Róbert Némethkonateľ, Agrotrade Group spol. s r.o.agrotradegroup@agrotradegroup.sk
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.FAPZ, KEaB FAPZpeter.ondrisik@uniag.skdekan FAPZ SPU v Nitre
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.KBZ FZKIviera.paganova@uniag.skFZKI SPU v Nitre
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.KHP FEMJan.Pokrivcak@uniag.sk, jpokrivcak@yahoo.comFEM SPU v Nitre
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.FEŠRR, KVS FEŠRR, ext KRR FEŠRROlga.Rohacikova@uniag.skdekanka FEŠRR SPU v Nitre
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.rektor, Česká zemědělská univerzita v Prahesklenicka@fzp.czu.cz
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.KVZ FAPZ, R Rmilan.simko@uniag.skprorektor SPU v Nitre
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.KDaM TF, R Rzdenko.tkac@uniag.skprorektor SPU v Nitre
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.KCH FBPjan.tomas@uniag.skFBP SPU v Nitre
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.KCH FBP, PZU UP, R Rtomas.toth@uniag.skprorektor SPU v Nitre
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.rektor, UKF v Nitrelvozar@ukf.sk