Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - orgány pracoviště

Kolegium rektora

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Kolegium rektora.

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
IdentifikaceE-mailPoznámka
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
SlPK UP
Riaditeľka SlPK
Ing. Anna Božiková
SR R R
Kancelárka
Ing. Ľubica Ďuďáková
VYD UP
Lubica.Dudakova@uniag.sk
Vedúca VES
KZSBT TF, TF
dekan TF
Kves R
kvestorka
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
KKPaPÚ FZKI, R R
rektorka
KF TF
Zuzana.Hlavacova@uniag.sk
Predsedkyňa UO OZ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKMO FEM, FEMelena.horska@gmail.com, Elena.Horska@uniag.skDekanka FEM
KBaH FZKI, FZKIdekan FZKI
ext Kves Rkonateľ VPP SPU, s.r.o.
KMan FEM, R Rdrahoslav.lancaric@uniag.skprorektor
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
KZSBT TF
predsedníčka AS SPU
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.KFŽ FBP, FBP
dekan FBP
Ing. Erika Mňahončáková, PhD.BZ UP
Vedúca BZ
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
FAPZ, KEaB FAPZ
Dekan FAPZ
Ing. Ľubica PastrnákováSDaJlubica.pastrnakova@uniag.sk
ŠD
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.FEŠRR, KVS FEŠRR, ext KRR FEŠRRDekanka FEŠRR
KVZ FAPZ, R R
prorektor
RNDr. Peter ŠkrovinaCIKT UPPeter.Skrovina@uniag.skVedúci CIKT
KEP FEŠRR, R R
ivan.takac@uniag.skprorektor
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.KDaM TF, R Rzdenko.tkac@uniag.skprorektor
KCH FBP, PZU UP, R R
prorektor
PaedDr. Ľubomír UrbanCUŠ UPurbanl@is.uniag.sk
Vedúci CUŠ