Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - orgány pracoviska

Kolégium rektora

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Kolégium rektora.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mail
Poznámka
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
SlPK UP
Beata.Bellerova@uniag.skRiaditeľka SlPK
Ing. Anna BožikováSR R R
Kancelárka
Ing. Ľubica Ďuďáková
VYD UP
Vedúca VES
KZSBT TF, TFdekan TF
Kves R
Zuzana.Galova@uniag.skkvestorka
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.KKPaPÚ FZKI, R R
rektorka
KF TF
Predsedkyňa UO OZ
KMO FEM, FEM
Dekanka FEM
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
KBaH FZKI, FZKI
dusan.igaz@uniag.skdekan FZKI
ext Kves Rqlajda@is.uniag.sk
konateľ VPP SPU, s.r.o.
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
KMan FEM, R R
prorektor
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
KZSBT TF
predsedníčka AS SPU
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.KFŽ FBP, FBPnorbert.lukac@uniag.skdekan FBP
Ing. Erika Mňahončáková, PhD.
BZ UP
erika.mnahoncakova@gmail.comVedúca BZ
FAPZ, KEaB FAPZ
Dekan FAPZ
Ing. Ľubica Pastrnáková
SDaJ
ŠD
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
FEŠRR, KVS FEŠRR, ext KRR FEŠRR
Dekanka FEŠRR
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
KVZ FAPZ, R R
milan.simko@uniag.skprorektor
RNDr. Peter ŠkrovinaCIKT UPVedúci CIKT
KEP FEŠRR, R Rivan.takac@uniag.skprorektor
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.KDaM TF, R Rprorektor
KCH FBP, PZU UP, R R
prorektor
CUŠ UP
Vedúci CUŠ