Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - orgány pracoviska

Kolégium rektora

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Kolégium rektora.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.SlPK UPBeata.Bellerova@uniag.skRiaditeľka SlPK
Ing. Anna BožikováSR R RAnna.Bozikova@uniag.skKancelárka
Ing. Ľubica ĎuďákováVYD UPLubica.Dudakova@uniag.skVedúca VES
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.KZSBT TF, TFRoman.Galik@uniag.skdekan TF
Ing. Zuzana GálováKves RZuzana.Galova@uniag.skkvestorka
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.KKPaPÚ FZKI, R Rklaudia.halaszova@gmail.com, Klaudia.Halaszova@uniag.skrektorka
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.KF TFZuzana.Hlavacova@uniag.skPredsedkyňa UO OZ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáKMO FEM, FEMelena.horska@gmail.com, Elena.Horska@uniag.skDekanka FEM
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.KBaH FZKI, FZKIdusan.igaz@uniag.skdekan FZKI
Ing. Ján Lajdaext Kves Rqlajda@is.uniag.skkonateľ VPP SPU, s.r.o.
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.KMan FEM, R Rdrahoslav.lancaric@uniag.skprorektor
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.KZSBT TFJana.Lendelova@uniag.sk, jlendelovauniag@gmail.compredsedníčka AS SPU
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.KFŽ FBP, FBPnorbert.lukac@uniag.skdekan FBP
Ing. Erika Mňahončáková, PhD.BZ UPerika.mnahoncakova@gmail.comVedúca BZ
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.FAPZ, KEaB FAPZpeter.ondrisik@uniag.skDekan FAPZ
Ing. Ľubica PastrnákováSDaJlubica.pastrnakova@uniag.skŠD
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.FEŠRR, KVS FEŠRR, ext KRR FEŠRROlga.Rohacikova@uniag.skDekanka FEŠRR
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.KVZ FAPZ, R Rmilan.simko@uniag.skprorektor
RNDr. Peter ŠkrovinaCIKT UPPeter.Skrovina@uniag.skVedúci CIKT
Ing. Ivan Takáč, PhD.KEP FEŠRR, R Rivan.takac@uniag.skprorektor
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.KDaM TF, R Rzdenko.tkac@uniag.skprorektor
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.KCH FBP, PZU UP, R Rtomas.toth@uniag.skprorektor
PaedDr. Ľubomír UrbanCUŠ UPurbanl@is.uniag.skVedúci CUŠ