Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - orgány pracoviště

Aplikace zobrazuje seznam orgánů zvoleného pracoviště. Seznam členů orgánu získáte kliknutím na šipku ve sloupci Seznam členů.

Druh orgánu: samosprávný

Orgán
Seznam členů
Akademický senát
Správní rada
Vědecká rada

Druh orgánu: další

Orgán
Seznam členů
Kolegium rektora
Vedení univerzity