Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - orgány pracoviště

Programová komise studijního programu (D-FPD fyziológia plodín a drevín)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Programová komise studijního programu (D-FPD fyziológia plodín a drevín).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu
Identifikace
E-mailPoznámka
KEaB FAPZ
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.KFR FAPZ
doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.KEaB FAPZpavol.elias.jun@gmail.com
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.
ext FAPZ
prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.ext FAPZqkmet@is.uniag.sk
KAVR FAPZ
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.KGŠR FAPZkatarina.razna@uniag.sk
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
KGŠR FAPZ
KFR FAPZmarek.zivcak@uniag.sk