Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - orgány pracoviště

Programová komise studijního programu (D-VYZ výživa)

Aplikace zobrazuje přehled současných členů orgánu Programová komise studijního programu (D-VYZ výživa).

Současné obsazení funkcí v orgánu:
předseda:

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánuIdentifikace
E-mail
Poznámka
KVZ FAPZ
KVZ FAPZ
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.KVĽ FAPZMarta.Habanova@uniag.sk
prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
KVZ FAPZ
ext FBP
KVZ FAPZ
KVZ FAPZ, R R
prof. Ing. Róbert Toman, Dr.KVD FAPZrobert.toman@uniag.sk
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.KGPB FAPZ