Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - orgány pracoviska

Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov)
Vedecká rada (Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov)

Druh orgánu: ďalší

OrgánZoznam členov
Kolégium dekana (Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov)
Vedenie fakulty (Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov)

Orgány študijných programov

Druh orgánu: komise

Orgán
Zoznam členov
Programová komisia študijného programu (D-AVR agrochémia a výživa rastlín)
Programová komisia študijného programu (D-FPD fyziológia plodín a drevín)
Programová komisia študijného programu (D-OCR ochrana rastlín)
Programová komisia študijného programu (D-SRP špeciálna rastlinná produkcia)
Programová komisia študijného programu (D-SZP špeciálna živočíšna produkcia)
Programová komisia študijného programu (D-VRP všeobecná rastlinná produkcia)
Programová komisia študijného programu (D-VYZ výživa)
Programová komisia študijného programu (D-VZP všeobecná živočíšna produkcia)