Technická fakulta - orgány pracoviska

Vedecká rada (Technická fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedecká rada (Technická fakulta).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mail
Poznámka
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
ext TF
miroslav.bosansky@stuba.skStrojnícka fakulta STU BA
KSaVB TFPavol.Findura@uniag.sk
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
KZSBT TF, TF
Roman.Galik@uniag.sk
ext TF
Strojnícka fakulta STU BA
KEAaI TFdusan.hruby@uniag.sk
KDaM TF
lubomir.hujo@uniag.sk
ext SPU
Agropartner spol. s.r.o. Plavecké Podhradie
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
KBaH FZKI, FZKI
dusan.igaz@uniag.skFZKI
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
KSaVB TF
Jan.Jobbagy@uniag.sk
TF, IKCV DTF TFkollarovak@is.uniag.sk
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
KDaM TF, TF
xkosiba@is.uniag.sk
KF TF
KKS TFmarian.kucera@uniag.sk
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.ext TFmarian.kucera@tuzvo.skFakulta envir. a výrobnej techniky TU ZV
KZSBT TF
Jana.Lendelova@uniag.sk, jlendelovauniag@gmail.com
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
KEAaI TF
ext TFFakulta reg.rozvoje a mezin.studií MU Brno
ext FEŠRR, ext TF
Agronomická fakulta MU Brno
doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
Technická fakulta, Česká zemědelská univerzita, Praha
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
KZSBT TF
FAPZ, KEaB FAPZ
peter.ondrisik@uniag.sk
FAPZ
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
KEAaI TF
ext TFjan.pasko@tuke.skFakulta výr.technol. so sídlom v Prešove TU KE
KZSBT TFStefan.Pogran@uniag.sk
KSaVB TF
vladimir.rataj@uniag.sk
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.KKS TFjuraj.rusnak@uniag.sk
prof. Ing. Aurel Sloboda, CSc.
ext TF
aurel.sloboda.sr@gmail.comStrojnícka fakulta TU KE
KDaM TF, R R
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.KF TF, TFvlasta.vozarova@uniag.sk
KKaST TF, TF
Jozef.Zarnovsky@uniag.sk