Technická fakulta - orgány pracoviska

Vedecká rada (Technická fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedecká rada (Technická fakulta).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:prof. Ing. Roman Gálik, PhD.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.ext TFmiroslav.bosansky@stuba.skStrojnícka fakulta STU BA
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.KSaVB TFPavol.Findura@uniag.sk
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.KZSBT TF, TFRoman.Galik@uniag.sk
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.ext TFernest.gondar@stuba.skStrojnícka fakulta STU BA
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.KEAaI TFdusan.hruby@uniag.sk
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.KDaM TFlubomir.hujo@uniag.sk
Ing. Vladimír Chovanext SPUchovan@agropartner.skAgropartner spol. s.r.o. Plavecké Podhradie
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.KBaH FZKI, FZKIdusan.igaz@uniag.skFZKI
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.KSaVB TFJan.Jobbagy@uniag.sk
Ing. Katarína Kollárová, PhD.TF, IKCV DTF TFkollarovak@is.uniag.sk
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.KDaM TF, TFxkosiba@is.uniag.sk
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.KF TFLubomir.Kubik@uniag.sk
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.KKS TFmarian.kucera@uniag.sk
doc. Ing. Marián Kučera, PhD.ext TFmarian.kucera@tuzvo.skFakulta envir. a výrobnej techniky TU ZV
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.KZSBT TFJana.Lendelova@uniag.sk, jlendelovauniag@gmail.com
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.KEAaI TFondrej.lukac@uniag.sk
doc. Ing. Pavel Máchal, prof.h.c., CSc.ext TFpavel.machal@mendelu.czFakulta reg.rozvoje a mezin.studií MU Brno
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.ext FEŠRR, ext TFjan.marecek@mendelu.czAgronomická fakulta MU Brno
doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.Technická fakulta, Česká zemědelská univerzita, Prahamasekj@tf.czu.cz
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.KZSBT TFstefan.mihina@uniag.sk
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.FAPZ, KEaB FAPZpeter.ondrisik@uniag.skFAPZ
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.KEAaI TFZuzana.Palkova@uniag.sk
prof. Ing. Ján Paško, CSc.ext TFjan.pasko@tuke.skFakulta výr.technol. so sídlom v Prešove TU KE
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.KZSBT TFStefan.Pogran@uniag.sk
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.KSaVB TFvladimir.rataj@uniag.sk
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.KKS TFjuraj.rusnak@uniag.sk
prof. Ing. Aurel Sloboda, CSc.ext TFaurel.sloboda.sr@gmail.comStrojnícka fakulta TU KE
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.KDaM TF, R Rzdenko.tkac@uniag.sk
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.KF TF, TFvlasta.vozarova@uniag.sk
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.KKaST TFJozef.Zarnovsky@uniag.sk