Technická fakulta - orgány pracoviska

Akademický senát (Technická fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Akademický senát (Technická fakulta).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
podpredsedovia:Ing. Patrícia Feriancová, doc. Ing. Marian Kučera, PhD.
tajomníčka:Ing. Daniela Uhrinová, PhD.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.KSaVB TFmarek.angelovic@uniag.sk
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD.KEAaI TFVladimir.Cviklovic@uniag.sk
Ing. Patrícia FeriancováTF D-DSD14 den [roč 1]patricia.feriancova@gmail.com
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.KF TFZuzana.Hlavacova@uniag.sk
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.KEAaI TFdusan.hruby@uniag.sk
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.KDaM TFjuraj.jablonicky@uniag.sk
Bc. Tímea KlukováTF I-ADI den [sem 1, roč 1]klukovatimea@gmail.com
Bc. Peter KožuchTF I-ADI den [sem 3, roč 2]KHE258@azet.sk
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.KKS TFmarian.kucera@uniag.sk
Ing. Rastislav Mikuš, PhD.KKaST TFrastislav.mikus@uniag.sk
Bc. Lukáš MyjavecTF I-ADI den [sem 2, roč 1]myja.lukas@gmail.com
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.KZSBT TFStefan.Pogran@uniag.sk
Ing. Daniela Uhrinová, PhD.FEM C-DPS ext [sem 1, roč 1]daniela.uhrinova@uniag.sk
Bc. Michal VánikTF I-ADI den [sem 1, roč 1]michalvanik.m@gmail.com
doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.KKaST TFjan.zitnansky@uniag.sk