Technická fakulta - orgány pracoviska

Akademický senát (Technická fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Akademický senát (Technická fakulta).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
podpredsedovia:
tajomníčka:
Ing. Daniela Uhrinová, PhD.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
IdentifikáciaE-mail
Poznámka
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD.KSaVB TFmarek.angelovic@uniag.sk
KEAaI TF
Vladimir.Cviklovic@uniag.sk
Ing. Patrícia FeriancováTF D-DSD14 den [roč 1]patricia.feriancova@gmail.com
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.
KF TF
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
KEAaI TF
dusan.hruby@uniag.sk
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
KDaM TF
Bc. Tímea KlukováTF I-ADI den [sem 2, roč 1]klukovatimea@gmail.com
Bc. Peter Kožuch
TF I-ADI den [sem 4, roč 2]
doc. Ing. Marian Kučera, PhD.KKS TF
KKaST TF
TF I-ADI den [sem 4, roč 2]myja.lukas@gmail.com
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.KZSBT TFStefan.Pogran@uniag.sk
FEM C-DPS ext [sem 2, roč 1]
daniela.uhrinova@uniag.sk
Bc. Michal Vánik
TF I-ADI den [sem 2, roč 1]
KKaST TF
jan.zitnansky@uniag.sk