Technická fakulta - orgány pracoviska

Kolégium dekana (Technická fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Kolégium dekana (Technická fakulta).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
tajomníčka:Ing. Alena Jančušková

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
Ing. Rastislav Bernát, PhD.KKaST TF, ODVaS TFrastislav.bernat@uniag.sk
Ing. Patrícia FeriancováTF D-DSD14 den [roč 1]patricia.feriancova@gmail.com
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.KZSBT TF, TFRoman.Galik@uniag.sk
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.KDaM TFlubomir.hujo@uniag.sk
Ing. Alena JančuškováDTF TFAlena.jancuskova@uniag.sk
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.KSaVB TFJan.Jobbagy@uniag.sk
Ing. Katarína Kollárová, PhD.TF, IKCV DTF TFkollarovak@is.uniag.sk
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.KDaM TF, TFxkosiba@is.uniag.sk
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.KF TFLubomir.Kubik@uniag.sk
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.KEAaI TFondrej.lukac@uniag.sk
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.KZSBT TFstefan.mihina@uniag.sk
Ing. Rastislav Mikuš, PhD.KKaST TFrastislav.mikus@uniag.sk
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.KZSBT TFStefan.Pogran@uniag.sk
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.KKS TFjuraj.rusnak@uniag.sk
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.KF TF, TFvlasta.vozarova@uniag.sk
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.KKaST TFJozef.Zarnovsky@uniag.sk
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.KZSBT TFMiroslav.Zitnak@uniag.sk