Technická fakulta - orgány pracoviska

Kolégium dekana (Technická fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Kolégium dekana (Technická fakulta).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
tajomníčka:Ing. Alena Jančušková

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mail
Poznámka
Ing. Rastislav Bernát, PhD.
KKaST TF, ODVaS TF
rastislav.bernat@uniag.sk
Ing. Patrícia Feriancová
TF D-DSD14 den [roč 1]
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.KZSBT TF, TFRoman.Galik@uniag.sk
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.KDaM TFlubomir.hujo@uniag.sk
DTF TF
Alena.jancuskova@uniag.sk
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.KSaVB TFJan.Jobbagy@uniag.sk
TF, IKCV DTF TF
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
KDaM TF, TF
xkosiba@is.uniag.sk
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
KF TF
Lubomir.Kubik@uniag.sk
KEAaI TF
ondrej.lukac@uniag.sk
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
KZSBT TF
KKaST TF
rastislav.mikus@uniag.sk
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.KZSBT TF
KKS TF
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
KF TF, TF
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.KKaST TF, TF
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
KZSBT TF
Miroslav.Zitnak@uniag.sk