Faculty of Engineering - list of department bodies

Faculty Management (Faculty of Engineering)

The application shows the list of active members of the body Faculty Management (Faculty of Engineering).

The following table shows all the active members of the body.

Body memberIdentificationE-mailNote
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.KZSBT TF, TFRoman.Galik@uniag.skdean
Ing. Alena JančuškováDTF TFAlena.jancuskova@uniag.sksecretary
Ing. Katarína Kollárová, PhD.TF, ICCR DTF TFkollarovak@is.uniag.skprodekanka pre zahraničné vzťahy, medzinárodné výskumné a vzdelávacie programy
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.KDaM TF, TFxkosiba@is.uniag.skvice-dean
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.KZSBT TFStefan.Pogran@uniag.skpredseda AS
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.KF TF, TFvlasta.vozarova@uniag.skvice-dean
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.KKaST TF, TFJozef.Zarnovsky@uniag.skvice-dean
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.KZSBT TFMiroslav.Zitnak@uniag.skzástupca FO OZ PŠaV