Faculty of Engineering - list of department bodies

Faculty Management (Faculty of Engineering)

The application shows the list of active members of the body Faculty Management (Faculty of Engineering).

The following table shows all the active members of the body.

Body member
Identification
E-mailNote
KZSBT TF, TF
dean
Ing. Alena JančuškováDTF TF
secretary
Ing. Katarína Kollárová, PhD.TF, ICCR DTF TFprodekanka pre zahraničné vzťahy, medzinárodné výskumné a vzdelávacie programy
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
KDaM TF, TF
vice-dean
KZSBT TFpredseda AS
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
KF TF, TF
vlasta.vozarova@uniag.skvice-dean
KKaST TF, TF
Jozef.Zarnovsky@uniag.skvice-dean
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.KZSBT TFMiroslav.Zitnak@uniag.skzástupca FO OZ PŠaV