Technická fakulta - orgány pracoviska

Vedenie fakulty (Technická fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedenie fakulty (Technická fakulta).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.KZSBT TF, TFRoman.Galik@uniag.skdekan
Ing. Alena JančuškováDTF TFAlena.jancuskova@uniag.sktajomíčka fakulty
Ing. Katarína Kollárová, PhD.TF, IKCV DTF TFkollarovak@is.uniag.skprodekanka pre zahraničné vzťahy, medzinárodné výskumné a vzdelávacie programy
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.KDaM TF, TFxkosiba@is.uniag.skprodekan pre výchovno - vzdelávaciu činnosť
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.KZSBT TFStefan.Pogran@uniag.skpredseda AS
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.KF TF, TFvlasta.vozarova@uniag.skprodekanka pre vedecko - výskumnú činnosť
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.KKaST TF, TFJozef.Zarnovsky@uniag.skprodekan pre rozvoj a spoluprácu s praxou
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.KZSBT TFMiroslav.Zitnak@uniag.skzástupca FO OZ PŠaV