Technická fakulta - orgány pracoviska

Vedenie fakulty (Technická fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedenie fakulty (Technická fakulta).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánu
Identifikácia
E-mail
Poznámka
KZSBT TF, TF
dekan
DTF TFtajomíčka fakulty
TF, IKCV DTF TF
prodekanka pre zahraničné vzťahy, medzinárodné výskumné a vzdelávacie programy
KDaM TF, TF
xkosiba@is.uniag.sk
prodekan pre výchovno - vzdelávaciu činnosť
KZSBT TF
predseda AS
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
KF TF, TF
prodekanka pre vedecko - výskumnú činnosť
KKaST TF, TFprodekan pre rozvoj a spoluprácu s praxou
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.KZSBT TFMiroslav.Zitnak@uniag.skzástupca FO OZ PŠaV