Technická fakulta - orgány pracoviska

Vedenie fakulty (Technická fakulta)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedenie fakulty (Technická fakulta).

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikácia
E-mail
Poznámka
KZSBT TF, TFRoman.Galik@uniag.skdekan
DTF TF
Alena.jancuskova@uniag.sk
tajomíčka fakulty
Ing. Katarína Kollárová, PhD.TF, IKCV DTF TFkollarovak@is.uniag.sk
prodekanka pre zahraničné vzťahy, medzinárodné výskumné a vzdelávacie programy
KDaM TF, TF
prodekan pre výchovno - vzdelávaciu činnosť
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
KZSBT TF
Stefan.Pogran@uniag.skpredseda AS
KF TF, TF
vlasta.vozarova@uniag.sk
prodekanka pre vedecko - výskumnú činnosť
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
KKaST TF, TF
Jozef.Zarnovsky@uniag.skprodekan pre rozvoj a spoluprácu s praxou
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
KZSBT TF
zástupca FO OZ PŠaV